Language Lättläst Lyssna E-tjänster

Anslagstavla

Kommunstyrelsen, protokoll, 2019-10-01

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2019-10-01
Paragrafer
128 - 142
Datum då anslag sätts upp
2019-10-07
Datum då anslag tas ned
2019-10-29
Förvaringsplats för protokoll
Administrativa avdelningen
Sekreterare
Catrin Björck

Protokoll

Länk till kommunstyrelsens protokoll

Senast uppdaterad den 15 maj 2019

Translate the website with Google translate.