Language Lättläst Lyssna E-tjänster

Anslagstavla

Gemensam överförmyndarnämnd, protokoll, 2019-10-15

Anslag/Bevis

Organ
Gemensam överförmyndarnämnd
Mötesdatum
2019-10-15
Paragrafer
98 - 108
Datum då anslag sätts upp
2019-10-17
Datum då anslag tas ned
2019-11-07
Förvaringsplats för protokoll
Skellefteå kommun
Sekreterare
Hanna Eng

Protokoll

Länk till protokollet på Skellefteå kommuns hemsida

Senast uppdaterad den 15 maj 2019

Translate the website with Google translate.