Language Lättläst Lyssna E-tjänster

Anslagstavla

Kommunfullmäktige, protokoll, 2019-10-21

Anslag/Bevis

Organ
Kommunfullmäktige
Mötesdatum
2019-10-21
Paragrafer
135 - 153
Datum då anslag sätts upp
2019-10-28
Datum då anslag tas ned
2019-11-19
Förvaringsplats för protokoll
Administrativa avdelningen
Sekreterare
Inger Selin

Protokoll

Länk till kommunfullmäktiges protokoll

Senast uppdaterad den 15 maj 2019

Translate the website with Google translate.