Language Lättläst Lyssna E-tjänster

Anslagstavla

Barn- och utbildningsnämnd, protokoll 2019-10-22

Anslag/Bevis

Organ
Barn och utbildningsnämnden
Mötesdatum
2019-10-22
Paragrafer
Datum då anslag sätts upp
2019-11-06
Datum då anslag tas ned
2019-11-29
Förvaringsplats för protokoll
Barn- och utbildningsavd
Sekreterare
Helén Örnberg

Protokoll

Länk till barn- och utbildningsnämndens protokoll

Senast uppdaterad den 15 maj 2019

Translate the website with Google translate.