Language Lättläst Lyssna E-tjänster

Anslagstavla

Omsorgsnämnd, protokoll, 2019-12-11

Anslag/Bevis

Organ
Omsorgsnämnden
Mötesdatum
2019-12-11
Paragrafer
103-119
Datum då anslag sätts upp
2019-12-18
Datum då anslag tas ned
2020-01-09
Förvaringsplats för protokoll
Omsorgsnämnden
Sekreterare
Nina Olofsdotter

Protokoll

Länk till omsorgsnämndens protokoll

Senast uppdaterad den 15 maj 2019

Translate the website with Google translate.