Language Lättläst Lyssna E-tjänster

Anslagstavla

Barn- och utbildningsnämnd, protokoll, 2019-12-17

Anslag/Bevis

Organ
Barn och utbildningsnämnden
Mötesdatum
2019-12-17
Paragrafer
83-98
Datum då anslag sätts upp
2019-12-19
Datum då anslag tas ned
2020-01-13
Förvaringsplats för protokoll
Barn- och utbildningsavd
Sekreterare
Helen Örnberg

Protokoll

Länk till barn- och utbildningsnämndens protokoll

Senast uppdaterad den 15 maj 2019

Translate the website with Google translate.