Language Lättläst Lyssna E-tjänster

Anslagstavla

Kultur- och fritidsnämnden, protokoll, 2019-12-12

Anslag/Bevis

Organ
Kultur- och fritidsnämnden
Mötesdatum
2019-12-12
Paragrafer
43-61
Datum då anslag sätts upp
2019-12-20
Datum då anslag tas ned
2020-01-13
Förvaringsplats för protokoll
Kultur- och fritidsavdelningen
Sekreterare
Nina Olofsdotter

Protokoll

Länk till kultur- och fritidsnämndens protokoll

Senast uppdaterad den 15 maj 2019

Translate the website with Google translate.