Language Lättläst E-tjänster

Anslagstavla

Kommunstyrelsens budgetberedning, protokoll, 2020-05-18

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsens budgetberedning
Mötesdatum
2020-05-18
Paragrafer
4 - 8
Datum då anslag sätts upp
2020-05-20
Datum då anslag tas ned
2020-06-11
Förvaringsplats för protokoll
Administrativa avdelningen
Sekreterare
Anna Jonsson

Protokoll

Länk till kommunstyrelsens budgetberednings protokoll

Senast uppdaterad den 15 maj 2019

Translate the website with Google translate.