Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd

Från 2011 har Malå och Norsjö en gemensam miljö- och byggnämnd.
På denna sida finns protokoll och kallelser från den gemensamma nämnden.

Register

Samtliga ärenden 2019

Samtliga ärenden 2020

Samtliga ärenden 2021

Samtliga ärenden 2022

Protokoll

2022

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll 2022-09-13

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll 2022-06-21

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll 2022-05-10

Extra Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll 2022-04-05

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll, 2022-02-15

2021

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll, 2021-12-07

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll, 2021-10-19

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll, 2021-09-15

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll, 2021-06-22

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll, 2021-05-10

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll, 2021-03-31 extra nämnd

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll, 2021-02-16

2020

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll, 2020-12-08

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll, 2020-10-27

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll, 2020-09-15

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll, 2020-06-16

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll, 2020-05-11

Malå/Norsjö Miljö-och byggnämnd, protokoll, 2020-02-18

2019

Malå/Norsjö Miljö-och byggnämnd, protokoll, 2019-12-12

Malå/Norsjö Miljö-och byggnämnd, protokoll, 2019-10-22
Malå/Norsjö Miljö-och byggnämnd, protokoll, 2019-09-17
Malå/Norsjö Miljö-och byggnämnd, protokoll, 2019-06-18
Malå/Norsjö Miljö-och byggnämnd, protokoll, 2019-05-14
Malå/Norsjö Miljö-och byggnämnd, protokoll, 2019-02-19

2018

Malå/Norsjö Miljö-och byggnämnd, protokoll, 2018-12-18
Malå/Norsjö Miljö-och byggnämnd, protokoll, 2018-10-31
Malå/Norsjö Miljö-och byggnämnd, protokoll, 2018-09-20
Malå/Norsjö Miljö-och byggnämnd, protokoll, 2018-06-26
Malå/Norsjö Miljö-och byggnämnd, protokoll, 2018-05-22
Malå/Norsjö Miljö-och byggnämnd, protokoll, 2018-03-01

2017

Malå/Norsjö Miljö-och byggnämnd, protokoll, 2017-12-12
Malå/Norsjö Miljö-och byggnämnd, protokoll, 2017-10-24
Malå/Norsjö Miljö-och byggnämnd, protokoll, 2017-09-19
Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll, 2017-06-20
Malå/Norsjö Miljö-och byggnämnd, protokoll, 2017-05-16
Malå/Norsjö Miljö-och byggnämnd, protokoll, 2017-03-07, extra sammanträde
Malå/Norsjö Miljö-och byggnämnd , protokoll, 2017-02-28

Kallelse

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd. kallelse, 2022-05-10

Senast uppdaterad den 19 september 2022

Translate the website with Google translate.