Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd

Från 2011 har Malå och Norsjö en gemensam miljö- och byggnämnd.
På denna sida finns protokoll och kallelser från den gemensamma nämnden.

Registrera dig

Samtliga ärenden 2020

Samtliga ärenden 2021

Samtliga ärenden 2022

Samtliga ärenden 2023

Protokoll

2023

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll 2023-10-24

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll 2023-09-19

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll 2023-06-20

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll 2023-05-15

Malå/Norsjö Extra Miljö- och byggnämnd, protokoll 2023-04-04

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll 2023-02-20

2022

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll 2022-12-06

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll 2022-10-28

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll 2022-09-13

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll 2022-06-21

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll 2022-05-10

Extra Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll 2022-04-05

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll, 2022-02-15

2021

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll, 2021-12-07

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll, 2021-10-19

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll, 2021-09-15

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll, 2021-06-22

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll, 2021-05-10

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll, 2021-03-31 extra nämnd

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll, 2021-02-16

2020

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll, 2020-12-08

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll, 2020-10-27

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll, 2020-09-15

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll, 2020-06-16

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd, protokoll, 2020-05-11

Malå/Norsjö Miljö-och byggnämnd, protokoll, 2020-02-18

Kallelse

Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd. kallelse, 2023-10-24

Senast uppdaterad den 30 oktober 2023

Translate the website with Google translate.