Anslagstavla

Justerade protokoll

Tillkännagivet 2022-09-20 Tas bort 2022-10-11
Utbildningsutskottet, protokoll, 2022-09-13 Kommunstyrelsen - utbildningsutskottet
Tillkännagivet 2022-09-20 Tas bort 2022-10-12
Allmänna utskottet, protokoll, 2022-09-12 Kommunstyrelsen - allmänna utskottet
Tillkännagivet 2022-09-19 Tas bort 2022-10-11
Sociala utskottet, protokoll, 2022-09-15 Kommunstyrelsen - sociala utskottet
Tillkännagivet 2022-09-19 Tas bort 2022-10-11
Sociala utskottet, protokoll, 2022-09-15 Kommunstyrelsen - sociala utskottet Sekretess
Tillkännagivet 2022-09-19 Tas bort 2022-10-11
Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd, protokoll 2022-09-13 Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd
Tillkännagivet 2022-09-16 Tas bort 2022-10-07
Senast uppdaterad den 15 maj 2019

Translate the website with Google translate.