Fritidsgården Kosmos.

Fritidsgården Kosmos

Fritidsgården kosmos öppnar upp i samband med skolstart, på grund av Covid-19 med anpassad verksamheten.

I dagsläget tillåter vi inte besök av elever från andra kommuner/skolor. Det är bara elever från Nilaskolan som får vistas på Kosmos. Håll i håll ut! OBS. MAX 30 besökare i lokalen samtidigt.

Åk5-6 måndagar kl 18-20
Åk 4 onsdagar kl 18-20
Åk7-9 fredagar kl 19-22

I kommunen finns i dag en kommunal fritidsgård som riktar sig till alla ungdomar från åk4 och upp till 18 årsdagen. Förutom de aktiviteter som finns att tillgå i lokalen som spel, biljard, pingis, lyssna på-, och utöva musik mm. förekommer det även arrangemang-, och gruppverksamhet, resor och utflykter.

Öppen mötesplats

Fritidsgården är en öppen mötesplats för ungdomar i Malå kommun, här de kan medverka efter intressen och möjligheter. De unga mötas och bli bekräftade av andra vuxna än föräldrar och lärare. Fritidsgården är en arena där ungdomarna kan få tillfällen att visa upp sig, pröva nya aktiviteter, få kulturupplevelser och ägna sig åt eget skapande. 

På fritidsgården ska vi behandla varann med respekt och ALLA ska känna glädje och trygghet. Under öppethållandet följer vi vissa regler för att alla ska känna sig välkomna och må bra i vår verksamhet.

Ta del av gällande regler och riktlinjer här: Regler och riktlinjer på fritidsgården Kosmos

Fritidsgården Kosmos är en drogfri mötesplats för barn och unga, både dagtid och kvällstid. Utgångspunkten för detta är den antagna drogpolicyn - vilket innebär en nolltolerans när det gäller tobak, alkohol, sniffning, dopning och narkotika under all verksamhet inom skolans- och fritidsgårdens område.

Drogpolicyn är handledande för fritidsledarnas arbete, och styr vårt agerande vid oro eller misstanke. För att tydliggöra ställningstagandet rörande nolltoleransen arbetar vi vissa kvällar också med slumpvisa blåstester med alkoholmätare. Drogpolicyn är fastställd av Barn och Utbildningsnämnden.

Läs mer om Drogpolicy för förskola/skola/fritidsgård i Malå kommun

Frågor/funderingar/idéer? Kontakta oss gärna! Alla är hjärtligt välkomna!


Tjejkraft på Kosmos 

Under 2015 bedrev Fritidsgården Kosmos tillsammans med ABF gruppverksamhet för flickor, TJEJKRAFT.

Med kultur som verktyg har fördes samtal inom aktuella områden som rör livet som ung tjej. Ledare var Isabelle Björklund och Ida Renström, verksamheten resulterade bland annat i en film, ta del av resultatet här: https://vimeo.com/125435356

Filmen är gjord av Isabelle Björklund.

Tjejkraft getting lost from Isabelle Björklund on Vimeo.

Senast uppdaterad den 27 augusti 2021

Translate the website with Google translate.