Language Lättläst E-tjänster

Fotograf: Lennart Enkvist, publicerade i Norran 2019-05-24

Malå Kulturskola

Kulturskolans huvuduppgift är att skapa förutsättningar och intresse för ett aktivt och utvecklande kulturutövande. Malå kulturskola erbjuder barn och unga på Nilaskolan möjlighet till frivillig individuell undervisning inom tre konstområden. Ibland erbjuds även andra typer av ämneskurser i grupp och kortkurser/prova i olika kulturformer.

 


Filmundervisning

Genom ekonomiskt stöd av Svenska filminstitutet har Malå kulturskola utvecklat filmkulturell verksamhet för barn och unga. Under projekttiden har avgiftsfria kortkurser bedrivits i olika former och för olika åldrar.

Läs mer om Kulturskolans filmundervisning


Musikundervisning

Malå kulturskola har en lång tradition av musikundervisning. Redan 1974 startade Malå musikskola, den verksamhet som numer kallas Malå kulturskola. Genom åren har otroligt många barn och unga undervisats i verksamheten och utvecklats med och för musiken.

Läs mer om Kulturskolans musikundervisning


Undervisning inom digital bild och formkonst - 3D 

Genom projekt MK3D ”Malå Kulturskola, digital teknik för innovativ bild- och formkonst på landsbygden” finansierat av Lokalt ledd utveckling - Skellefteå Älvdal (LEADER) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling har Malå kulturskola testat och utvecklat koncept med 3D-printingverksamhet med elever inom bild- och formkonstområdet. Under projekttiden har avgiftsfria kortkurser bedrivits för olika åldrar samt att en plats för visning av alstren, kallad Malåkulturens Printshow Window etablerats.

Läs mer om Kulturskolans 3D undervisning, digital bild och formkonst


Dansundervisning

Genom Kulturskolerådets Kulturskolebidrag och i samarbete med SENSUS har Malå kulturskola erbjudit elever undervisning inom konstformen dans - street/hiphop.

Läs mer om Kulturskolans dansundervisning


Kortkurs/prova på

Inget aktuellt.


Boka Malå Kulturskola

Nu är det möjligt att boka och använda kulturskolan och replokalen även när personalen inte är på plats!
Kvällstid bokas lokalen online, dagtid via bokningslistor vid dörren.

Läs mer om hur du bokar Malå kulturskola.

Senast uppdaterad den 5 juni 2020

Translate the website with Google translate.