Ungdomar som spelar och sjunger på en scen.

Fotograf: Lennart Enkvist, publicerade i Norran 2019-05-24

Malå Kulturskola

Kulturskolans huvuduppgift är att skapa förutsättningar och intresse för ett aktivt och utvecklande kulturutövande. Malå kulturskola erbjuder barn och unga på Nilaskolan möjlighet till frivillig individuell undervisning. Ibland erbjuds även andra typer av ämneskurser i grupp och kortkurser/prova i olika kulturformer.

Musikundervisning

Malå kulturskola har en lång tradition av musikundervisning. Redan 1974 startade Malå musikskola, den verksamhet som numer kallas Malå kulturskola. Genom åren har otroligt många barn och unga undervisats i verksamheten och utvecklats med och för musiken.

Läs mer om Kulturskolans musikundervisning

Undervisning inom digital formkonst - 3D 

Genom projekt MK3D ”Malå Kulturskola, digital teknik för innovativ bild- och formkonst på landsbygden” finansierat av Lokalt ledd utveckling - Skellefteå Älvdal (LEADER) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling har Malå kulturskola testat och utvecklat koncept med 3D-printingverksamhet med elever inom bild- och formkonstområdet. Under projekttiden har avgiftsfria kortkurser bedrivits för olika åldrar samt att en plats för visning av alstren, kallad Malåkulturens Printshow Window etablerats.

Läs mer om Kulturskolans 3D undervisning, digital formkonst

Filmundervisning

Genom ekonomiskt stöd av Svenska filminstitutet har Malå kulturskola utvecklat filmkulturell verksamhet för barn och unga. Under projekttiden har avgiftsfria kortkurser bedrivits i olika former och för olika åldrar.

Malå kulturskola arbetar för att kunna erbjuda filmundervisning varje höstlov och varje sportlov.

Kultur för hälsa

Malå kulturskola är med i ett treårigt nationellt projekt finansierat av Allmänna arvsfonden. Projektet påbörjades vårterminen 2021. Kulturskolor i Västerbotten, Södermanland och Östergötland deltar. Kulturskolan i Malå har avsatt 2 stycken 20 minuters lektioner till detta även kallat “Kultur på recept”. Kulturskolan samarbetar med elevhälsan och erbjuder nu anpassad undervisning för elever som har behov av det. Vi arbetar för att förebygga och fånga upp psykisk ohälsa bland elever i mellanstadiet och högstadiet. Vi erbjuder dem en fristad, en plats där tankar kan skingras för en stund, där eleven får möjlighet att vara kreativ, träffa en annan vuxen och känna samhörighet.

 

KORTKORS/PROVA PÅ /TILLFÄLLIGA KURSER
Verksamheten finansieras genom utvecklingsbidrag till Kulturskolor via Statens Kulturråd.

Digital formkonst - 3D Printing Course
This course will introduce you to the magic of 3D Printing. You will obtain a rich understanding of what 3D Printing is and 3D printers work and develop skills in 3D Modeling. The final project will enable you to turn ideas into objects and objects into ideas!
For whom: students from 9-17 years, no experience required.
When: Wednesday 14.30-15.10 (age range 9-12 years), Thursdays 15.15-16.30 (ange rage 13-17)
Language of instruction: Enliglish
Where: Malå kulturskola
Dates: Febryary 8 - June 2 2023. 
Teaching is conducted in two grupups of 4-5 students, under the guidance of Ana Moreira. 

Enroll for free! Registration/information: Ana Moreira, tfn. 0953-14098, e-mail. ana.moreira@mala.se 
The course is financed through development grants to Kulturskolor via Statens Kulturråd. 

 

Artistskola- Synas och höras 
Vill du spela instrument eller sjunga i grupp?
För vem: du i åk2 och 3
När: onsdagar 14:10-15:00
Var: Malå kulturskola
Hur: För dig som går i 2an eller 3an och är nyfiken på/intresserad av att spela instrument eller sjunga i grupp, välkommen till Artistskola - Synas och höras! Undervisningen sker av av Lisa Stenlund och Valentina Kiriak.

Kostnadsfritt, men OBS! Anmälan krävs. Begränsat med platser så anmäl direkt!
Vill du vara med? Mer information/anmälan: Lisa.stenlund@mala.se
Verksamheten finansieras genom utvecklingsbidrag till Kulturskolor via Statens Kulturråd.

 

Loud
Vill du bara spela/sjunga ännu mer? 
Vad: Loud är ett projekt under vårterminen 2023 där du som enskild och/eller i grupp kan öva och fördjupa dig och dina musikaliska färdigheter. Det är också möjligt att uppträda/genomföra mindre gigg runt om i Malåbygden (inte ett måste att uppträda).
När: Torsdagar 15:30-16:30
Var: Malå Kulturskola och runt omkring.
För vem: dig i åk 4-9

Kostnadsfritt, men OBS! Anmälan krävs. Begränsat med platser så anmäl direkt!
Vill du vara med? Mer information/anmälan: lisa.stenlund@mala.se 
Verksamheten finansieras genom utvecklingsbidrag till Kulturskolor via Statens Kulturråd.

 

Kör
Vill du sjunga i kör?
När: Tisdagar 14:15-15:15 fr.o.m. v38 - v51
Var: Kulturskolan
För vem: För dig som är mellan 9-13 år och är intresserad av att sjunga och att utveckla din röst, eller uppträda på scen (inte ett måste).
Undervisningen sker under ledning av Lisa Stenlund. 

Kostnadsfritt, men OBS! Anmälan krävs
Vill du vara med? Mer information/anmälan: lisa.stenlund@mala.se
Verksamheten finansieras genom utvecklingsbidrag till Kulturskolor via Statens Kulturråd.

 

Feriearbeta som sommarmusikant 2023
Period: 19/6 – 3/7 2023
Var: Malå kulturskola och runt omkring Malåbygden
För vem: Är ditt stora intresse musik? Du kanske spelar instrument eller sjunger? Nu söker vi dig som vill feriearbeta som sommarmusikant sommaren 2023!
Hur: Som sommarmusikant övar och spelar du ihop med andra under handledning av Lisa Stenlund. Er främsta uppgift är att tillsammans tillgängliggöra kultur genom att spela för invånare och besökare i Malå kommun.  Ni arbetar självständigt och planerar tillsammans med handledare speltillfällen. Begränsat antal platser, välkommen med din ansökan!
OBS! Tjänsterna tillsätts löpande

Vill du vara med? Ansök om tjänst som feriearbetande sommarmusikant genom att skicka mail till lisa.stenlund@mala.se  vid Malå kulturskola.

 

Keramik/skapa med lera
Höstterminen 2022
När: Onsdagar 13.45-15.45 (kursen pågår 8 v med start 14/9 och uppehåll under höstlovet v44).
Var: ABF’s keramiklokal, under Malå kulturskola
För vem: Elever i årskurs 4-9.
Hur: Undervisningen bedrivs i grupp under ledning av Mona-Lisa Nilsson, enbart 6 elevplatser. Kostnadsfritt, men OBS! Anmälan krävs, först till kvarn.

Vill du vara med? Anmäl dig genom att skicka ett mail till ann-sofie.strandgren@abf.se
Vid anmälan, ange kontaktuppgifter till vårdnadshavare, barnens namn och om särskilda behov finns rörande tillgänglighet så elevernas upplevelse blir så bra som möjligt. 

Varmt välkomna med din anmälan!
Verksamheten finansieras genom utvecklingsbidrag till Kulturskolor via Statens Kulturråd och genomförs i samverkan med ABF Mitt i Lappland Malå.

 

Samisk slöjd
Mer information/anmälan: maria.i.larsson@mala.se

Teater
Mer information/anmälan: maria.i.larsson@mala.se

Film
Mer information/anmälan: maria.i.larsson@mala.se

Graffitti 
Mer information/anmälan: maria.i.larsson@mala.se

StreetArt
Mer information/anmälan: maria.i.larsson@mala.se

Berättande
Mer information/anmälan: maria.i.larsson@mala.se

 

ÖVRIGT: Boka Malå Kulturskola

Det möjligt för alla att boka och använda kulturskolan och replokalen!
Kostnadsfritt men bokning krävs. Kvällstid bokas lokalen online, dagtid via bokningslistor vid dörren.

Läs mer om hur du bokar Malå kulturskola.

Senast uppdaterad den 26 januari 2023

Translate the website with Google translate.