Fotograf: Lennart Enkvist, publicerade i Norran 2019-05-24

Malå Kulturskola

Kulturskolans huvuduppgift är att skapa förutsättningar och intresse för ett aktivt och utvecklande kulturutövande. Malå kulturskola erbjuder barn och unga på Nilaskolan möjlighet till frivillig individuell undervisning inom tre konstområden. Ibland erbjuds även andra typer av ämneskurser i grupp och kortkurser/prova i olika kulturformer.

Filmundervisning

Genom ekonomiskt stöd av Svenska filminstitutet har Malå kulturskola utvecklat filmkulturell verksamhet för barn och unga. Under projekttiden har avgiftsfria kortkurser bedrivits i olika former och för olika åldrar.

Läs mer om Kulturskolans filmundervisning

Musikundervisning

Malå kulturskola har en lång tradition av musikundervisning. Redan 1974 startade Malå musikskola, den verksamhet som numer kallas Malå kulturskola. Genom åren har otroligt många barn och unga undervisats i verksamheten och utvecklats med och för musiken.

Läs mer om Kulturskolans musikundervisning

Undervisning inom digital bild och formkonst - 3D 

Genom projekt MK3D ”Malå Kulturskola, digital teknik för innovativ bild- och formkonst på landsbygden” finansierat av Lokalt ledd utveckling - Skellefteå Älvdal (LEADER) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling har Malå kulturskola testat och utvecklat koncept med 3D-printingverksamhet med elever inom bild- och formkonstområdet. Under projekttiden har avgiftsfria kortkurser bedrivits för olika åldrar samt att en plats för visning av alstren, kallad Malåkulturens Printshow Window etablerats.

Läs mer om Kulturskolans 3D undervisning, digital bild och formkonst

Kortkurs/prova

Teater

Genom Kulturskolerådets Kulturskolebidrag vill Malå kulturskola erbjudit elever undervisning inom konstformen teater.

Vid sex tillfällen kommer Malå Kulturskola att erbjuda kurs i teater för barn och unga.
Undervisningen bedrivs i två grupper under ledning av Valentina Kiriak.
Grupp vit 6-9 år
Grupp blå 10-13 år
Plats: Forum
Kostnadsfritt, men anmälan krävs. Begränsat antal platser!
När vi har tillräckligt med anmälda startar kursen.
Anmälan/Frågor skickas till:
E-post: maria.i.larsson@mala.se
Tfn: 0953-140 57
Varmt välkommen med din anmälan!
Verksamheten finansieras genom utvecklingsbidrag till Kulturskolor via Statens Kulturråd.

Keramik/skapa med lera

Var: ABF’s keramik lokal, under Malå kulturskola 
Hur: Undervisningen bedrivs i grupp under ledning av Mona-Lisa Nilsson.  
För elever åk4-6: Måndagar kl. 16.45 – 18.45 (12 tillfällen med start 13 september) 
För elever åk7-9: Måndagar kl. 19.00 – 21.00 (12 tillfällen med start 13 september) 
Kostnadsfritt! Begränsat antal platser.  
OBS! Anmälan krävs 
Vill du vara med? Anmäl dig genom att skicka ett mail till maria.i.larsson@mala.se   
Vid anmälan, ange kontaktuppgifter till vårdnadshavare, barnens namn och om särskilda behov finns rörande tillgänglighet så elevernas upplevelse blir så bra som möjligt.
Varmt välkomna med din anmälan! 
Verksamheten finansieras genom utvecklingsbidrag till Kulturskolor via Statens Kulturråd och genomförs i samverkan med ABF Mitt i Lappland Malå.

 

Boka Malå Kulturskola

Nu är det möjligt att boka och använda kulturskolan och replokalen även när personalen inte är på plats!
Kvällstid bokas lokalen online, dagtid via bokningslistor vid dörren.

Läs mer om hur du bokar Malå kulturskola.

Senast uppdaterad den 9 september 2021

Translate the website with Google translate.