Fotograf: Lennart Enkvist, publicerade i Norran 2019-05-24

Malå Kulturskola

Kulturskolans huvuduppgift är att skapa förutsättningar och intresse för ett aktivt och utvecklande kulturutövande. Malå kulturskola erbjuder barn och unga på Nilaskolan möjlighet till frivillig individuell undervisning. Ibland erbjuds även andra typer av ämneskurser i grupp och kortkurser/prova i olika kulturformer.

Musikundervisning

Malå kulturskola har en lång tradition av musikundervisning. Redan 1974 startade Malå musikskola, den verksamhet som numer kallas Malå kulturskola. Genom åren har otroligt många barn och unga undervisats i verksamheten och utvecklats med och för musiken.

Läs mer om Kulturskolans musikundervisning

 

Kultur för hälsa

Kulturskolan i Malå var med i ett treårigt projekt som startade januari 2021 och erbjuder barn och ungdomar på mellan och högstadiet att delta i projektet ”Kultur för hälsa”.
Malå Kulturskola samarbetade med elevhälsan och erbjöd anpassad undervisning för elever som hade behov av det. Projektet var hälsofrämjande och arbetade för att förebygga psykisk ohälsa hos unga genom att använda kulturen som resurs. Projektet finansierades med medel från Allmänna Arvsfonden. Ta del av erfarenheter från projektet: Kulturskola och psykisk hälsa
Kultur på recept har efter projekttiden blivit ordinarie verksamhet på Malå kulturskola. 

 

Boka Malå Kulturskola

Det möjligt för alla att boka och använda kulturskolan och replokalen!
Kostnadsfritt men bokning krävs. Kvällstid bokas lokalen online, dagtid via bokningslistor vid dörren.

Läs mer om hur du bokar Malå kulturskola.

 

KORTKORS/PROVA PÅ /TILLFÄLLIGA KURSER
Verksamheten finansieras genom utvecklingsbidrag till Kulturskolor via Statens Kulturråd.

Malå kulturskola 50år!
Pardans på Malåborg
Berättarfestival 
Nationaldagsfirande
Graffiti
Skatekultur


Sommarmusikanter
Feriearbeta som sommarmusikant 2024. Mer information/anmälan: lisa.stenlund@mala.se 


Keramik/skapa med lera
Vårterminen 2024
När: Tisdagar och onsdagar 
Var: ABF’s keramiklokal, under Malå kulturskola
För vem: Elever i årskurs 3-9
Hur: Undervisningen bedrivs i grupp under ledning av Britt-Inger Tjärnqvist, enbart 12 elevplatser. Kostnadsfritt, men OBS! Anmälan krävdes, kurserna är fulltecknade.

Verksamheten finansieras genom utvecklingsbidrag till Kulturskolor via Statens Kulturråd och genomförs i samverkan med ABF Mitt i Lappland Malå.

 

ÖVRIGT

Filmundervisning 

Genom ekonomiskt stöd av Svenska filminstitutet har Malå kulturskola utvecklat filmkulturell verksamhet för barn och unga. Under projekttiden har avgiftsfria kortkurser bedrivits i olika former och för olika åldrar.

Malå kulturskola arbetar för att kunna erbjuda filmundervisning men för närvarande har vi ingen aktuell kurs att erbjuda. 

Undervisning inom digital bild och formkonst - 3D 

Genom projekt MK3D ”Malå Kulturskola, digital teknik för innovativ bild- och formkonst på landsbygden” finansierat av Lokalt ledd utveckling - Skellefteå Älvdal (LEADER) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling har Malå kulturskola testat och utvecklat koncept med 3D-printingverksamhet med elever inom bild- och formkonstområdet. Under projekttiden har avgiftsfria kortkurser bedrivits för olika åldrar samt att en plats för visning av alstren, kallad Malåkulturens Printshow Window etablerats.

Malå kulturskola arbetar för att kunna erbjuda undervisning inom digital bild och formkonst men för närvarande har vi ingen aktuell kurs att erbjuda.  

 

 

Senast uppdaterad den 27 maj 2024

Translate the website with Google translate.