Language Lättläst Lyssna E-tjänster

Fotograf: Aleksandra Simanovskaya

Gator och vägar

Vägnätet i Malå kommun består av statliga, kommunala och enskilda vägar. Trafikverket ansvarar för Storgatan och Mörttjärnvägen i Malå samhälle.

Övriga gator, samt drift och underhåll av bidragsberättigade enskilda vägar inom kommunen är Malå kommun ansvarig för.

Senast uppdaterad den 17 juni 2019

Translate the website with Google translate.