Storgatan i Malå sedd från Filadelfia

Fotograf: Aleksandra Simanovskaya

Gator och vägar

Vägnätet i Malå kommun består av statliga, kommunala och enskilda vägar. Trafikverket ansvarar för Storgatan och Mörttjärnvägen i Malå samhälle.

Övriga gator, samt drift och underhåll av bidragsberättigade enskilda vägar inom kommunen är Malå kommun ansvarig för.

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.