Transportdispens

Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag, dispens, för just den transporten.

Berör transporten enbart vår kommun ska ansökan skickas till e-post: mob@mala.se.

Om transporten berör flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverkets regionkontor i den region där transporten startar.

Läs mer på Trafikverkets hemsida om transportdispens

 

Senast uppdaterad den 12 januari 2022

Translate the website with Google translate.