Language Lättläst E-tjänster

Transportdispens

Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag, dispens, för just den transporten.

Berör transporten enbart vår kommun ska ansökan skickas till vår handläggare eller mob@mala.se.

Om transporten berör flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverkets regionkontor i den region där transporten startar.

 

Senast uppdaterad den 14 februari 2020

Translate the website with Google translate.