Silverfärgad bärbar dator som står öppen på ett grått underlag,  till höger ligger en mobiltelefon som ligger upp och ned, svarta solglassögon och till vänster står en blomma med vit kruka

Bredband

Vad menar vi med bredband?
Bredband är en fast uppkoppling av din dator till nätet (internet). Du kan surfa på nätet så mycket du vill, med viss begränsning av trafik totalt under en månad kan finnas beroende på vilken abonnemangsform du väljer. Du kan nyttja de tjänster som redan finns eller som kommer så som internetsurfing, utbildning på nätet, mail, internettelefoni, internet-TV med mera. Kapaciteten från ditt hus till områdesnoden blir mycket snabb.

Vi bygger normalt en fiberledning till varje hus med utrustning som klarar 1 Gbit/s. Fiberkabel klarar hastigheter över 1 Gbit/s om så skulle behövas i framtiden. Det enda som krävs år då ett byte av mediakonverterare.

Från områdesnoden där 3-50 abonnenter knyts samman byggs i första hand med kapacitet av 1-10 Gbit/s mot huvudnoden i Malå. När högre hastighet behövs uppgraderas länkarna.

Anslutning mot bredband
Varje person eller företag som önskar kan ansluta sig mot Malå kommuns fibernät "MalaMan". Som kund får du själv stå för kostnaden för grävning, att lägga ner slang, dra in fiber, teckna markavtal med berörda markägare samt återställa marken. Anslutningsavgift är 17 500 kr. All utbyggnad måste rymmas inom befintlig budget. Är du intresserad av att ansluta din fastighet är du välkommen att kontakta oss på IT-enheten. Kontaktuppgifter hittar du i textpuffen här på sidan.

Hur ansluts jag mot Internet? 
Malå kommuns fibernät är kopplat mot AC-net där tjänsteleverantörer som finns idag också är anslutna.

Priser

Avgiften för trafik på nätet är delad i två delar:
  • Ni måste betala en nätavgift för trafik över fibernätet. Om ni har ett internetabonnemang så betalar ni den redan. Om ni inte har ett Internetabonnemang så tillkommer 175 kr.

  • För högre hastigheter än 100 Mbit/s på Internet samt för att kunna teckna teckna abonnemang på andra tjänster som t.ex. TV krävs det att man har en nyare typ av CPE-dosa (Fiberanslutningsutrustning. Kostnaden för byte av CPE-dosa är 1500 kr.

    Vill du byta ut din CPE-dosa är du välkommen att kontakta IT-enheten.
    Kontaktuppgifter hittar du i textpuff här på sidan.
Abonnemang

Nu finns det totalt 6 leverantörer av internet varav flera även erbjuder telefoni samt 2 st  som är leverantör av TV.

 

Alla priser anges inklusive moms.

Vi hänvisar till respektive leverantörs hemsida för uppgift om tjänster och priser. Länkar finns Malå kommuns hemsida under rubriken Trafik, IT och Infrastruktur/Bredband.


Malå kommuns bredbandsstrategi

Felanmälan av bredband
All felanmälan sker direkt till din leverantör av tjänst. Det enda som felanmäls till Malå kommun är om er CPE, den väggmonterade utrustningen, inte har kontakt med noden. För att kontrollera om den har kontakt så tittar man om lampan "FX" blinkar eller inte på fabrikatet Raycore. På fabrikatet Fiber2Home är det den högra dioden "FX LNK/ACT" som ska lysa/blinka. Kontakta IT-enheten om lamporna inte blinkar. Se kontaktinformation till höger på sidan.

Pågående bredbandsprojekt

Kabelutsättning
Om du ska utföra gräv- eller markarbeten där Malå kommuns kablar ligger i marken ska du i innan grävstart begära kabelanvisning på ledningskollen. Detta för att du inte ska gräva av markförlagd kabel av misstag. Om du inte begär kabelanvisning och gräver av kabeln eller på annat sätt skadar den får du stå för samtliga kostnader för kommande reparationer. Kabelanvisning via ledningskollen är gratis.


Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.