Language Lättläst E-tjänster
Silverfärgad bärbar dator som står öppen på ett grått underlag,  till höger ligger en mobiltelefon som ligger upp och ned, svarta solglassögon och till vänster står en blomma med vit kruka

Bredband

Vad menar vi med bredband?
Bredband är en fast uppkoppling av din dator till nätet (internet). Du kan surfa på nätet så mycket du vill, med viss begränsning av trafik totalt under en månad kan finnas beroende på vilken abonnemangsform du väljer. Du kan nyttja de tjänster som redan finns eller som kommer så som internetsurfing, utbildning på nätet, mail, internettelefoni, internet-TV med mera. Kapaciteten från ditt hus till områdesnoden blir mycket snabb.

Vi bygger normalt en fiberledning till varje hus med utrustning som klarar 1 Gbit/s. Fiberkabel klarar hastigheter över 1 Gbit/s om så skulle behövas i framtiden. Det enda som krävs år då ett byte av mediakonverterare.

Från områdesnoden där 3-50 abonnenter knyts samman byggs i första hand med kapacitet av 1-10 Gbit/s mot huvudnoden i Malå. När högre hastighet behövs uppgraderas länkarna.

Anslutning mot bredband
Varje person eller företag som önskar kan ansluta sig mot Malå kommuns fibernät "MalaMan". Som kund får du själv stå för kostnaden för grävning, att lägga ner slang, dra in fiber, teckna markavtal med berörda markägare samt återställa marken. Anslutningsavgift är 7500 kr. All utbyggnad måste rymmas inom befintlig budget. Är du intresserad av att ansluta din fastighet är du välkommen att kontakta oss på IT-enheten. Kontaktuppgifter hittar du till höger här på sidan.

Hur ansluts jag mot Internet? 
Malå kommuns fibernät är kopplat mot AC-net där tjänsteleverantörer som finns idag också är anslutna.

Priser
Avgiften för trafik på nätet är delad i två delar:
- nätavgift för kommunikation inom Malå kommuns fibernät kostar 175 kr/månad. Den tjänsten är en bas som krävs för alla tjänster och den här avgiften ingår i den avgift som du betalar till din tjänsteleverantör.
- tjänst, t.ex. internetaccesss är avgiften som din tjänsteleverantör tar för trafiken och varierar beroende på abonnemangstyp och leverantör.

Abonnemang
Det finns för närvarande 2 leverantörer av tjänster:
- A3 - Internetaccess och telefoni
A3:s hemsida
- Sappa - IP och TV
Sappas hemsida
Anslutningskrav Sappa

Alla priser anges inklusive moms.

Malå kommuns bredbandsstrategi

Felanmälan av bredband
All felanmälan sker direkt till din leverantör av tjänst. Det enda som felanmäls till Malå kommun är om er CPE, den väggmonterade utrustningen, inte har kontakt med noden. För att kontrollera om den har kontakt så tittar man om lampan "FX" blinkar eller inte på fabrikatet Raycore. På fabrikatet Fiber2Home är det den högra dioden "FX LNK/ACT" som ska lysa/blinka. Kontakta IT-enheten om lamporna inte blinkar. Se kontaktinformation till höger på sidan.

Pågående bredbandsprojekt

Kabelutsättning
Om du ska utföra gräv- eller markarbeten där Malå kommuns kablar ligger i marken ska du i innan grävstart begära kabelanvisning på ledningskollen. Detta för att du inte ska gräva av markförlagd kabel av misstag. Om du inte begär kabelanvisning och gräver av kabeln eller på annat sätt skadar den får du stå för samtliga kostnader för kommande reparationer. Kabelanvisning via ledningskollen är gratis.


Senast uppdaterad den 13 juni 2019

Translate the website with Google translate.