Language Lättläst E-tjänster

Bilda förening

Här beskriver vi en standardprocess på en föreningsbildning.
Det är en bra mall att gå efter men ha i åtanke att steken kan skilja lite beroende på vilken föreningsform ni väljer.

Den vanligaste föreningsformen är ideella- och ekonomiska föreningar. Med föreningsstatus kommer en rad förmåner, exempelvis möjlighet till bidrag, skatteavdrag och rabatter vid hyra av lokal (beroende på föreningsform).

Det kan vara bra att veta att en förening är en juridisk person - vilket innebär en viss ansvarsfriskrivning för medlemmar och styrelse.

1. Uppstartsmöte
Personerna med avsikt att starta föreningen samlas och förbereder ett förslag på stadgar, mål och vilken inriktning föreningen ska ha.

2. Konstituerande årsmöte
På detta möte samlas personerna som tagit beslut om att starta föreningen (samt övriga personer som delar föreningens mål/intressen) och antar stadgarna och utser en styrelse

3. Konstituerande styrelsemöte
På detta möte spikas budget och verksamhetsplan för nästa år. I mindre föreningar är det vanligt att detta hålls direkt efter årsmötet då alla personerna redan är på plats. 

Här nedan har vi samlat en del länkar som kan vara nyttiga att läsa innan ni startar en förening.

Skatteverket - starta en ideell förening

Skatteverket - ansökan om organisationsnummer för ideell förening.

Swedbank - Starta förening

Handelsbanken - ideella föreningar

Föreningsinfo - information för dig som vill bilda en förening

Fritidsforum - Föreningsbyrå. Riksförbundet Sveriges fritids- och hembygdsgårdar

MUCF Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - Kunskapsstöd

Senast uppdaterad den 6 juli 2020

Translate the website with Google translate.