Föreningsbidrag

Ett driftigt föreningsliv med engagerade eldsjälar ger vardagsaktiva människor chansen att förverkliga sina idéer i Malå kommun.

Föreningsbidrag

Föreningar i Malå har möjlighet att söka olika typer av bidrag av kommunen.

För att söka Lokalbidrag, Anläggningsbidrag, Kulturbidrag, Fritidsbidrag följ denna länk till bidragsenheten på e-serve

Föreningar kan även söka:

Det finns också möjlighet att söka pengar hos kommunens Folkhälsoråd för aktiviteter kopplat till folkhälsan. Läs mer om kommunens folkhälsoarbete  Ansökan om bidrag genom Folkhälsorådet ska vara skriftlig och skickas in på mail till kommunstyrelsen@mala.se

Senast uppdaterad den 28 september 2023

Translate the website with Google translate.