Language Lättläst E-tjänster

Anläggningsbidrag

Bidraget avser skötsel av föreningsägda eller hyrda anläggningar, som är allmänheten till nytta ex. skidspår, rastplatser etc.

Anläggningsbidraget söks i efterhand, för föregående verksamhetsår. Läs mer om reglerna för bidrag i länkpuffen på sidan. 

Blanketter
För att söka lokalbidrag ska föreningen lämna in följande blanketter:

OBS! Om man söker flera olika bidrag, så räcker det med att lämna in 1 (ETT) exemplar av bilagorna som efterfrågas!

Sista inlämningsdag för ansökan om anläggningsbidrag är 31 mars.

Ansökan skickas till:

Malå kommun
Kultur- och fritidsavdelningen
Storgatan 13
939 31  MALÅ

eller via e-post: ks@mala.se

Senast uppdaterad den 6 juli 2020

Translate the website with Google translate.