Fritidsbidrag

Nytt bidrag från 2021.

Fritidsbidrag syftar till att stödja fritidsaktiviteter i Malå kommun under året och kan som mest omfatta 3 000 kr/ansökan. Bidrag kan utgå till enskilda händelser/riktade insatser/arrangemang/samt uppstartsstöd för etablering av ny regelbunden verksamhet. 
Fritidsbidrag kan beviljas verksamhet även om sökande inte är organiserad förening. 

Förlusttäckning medges inte. Bidraget kan inte sökas för ex löpande verksamhet, träningar, matcher etc.

Ansökningar för fritidsbidrag ska tydligt kopplas mot Inriktningsmålen kap 1 och 2.
Läs mer om regler för bidrag i länkpuffen på sidan.

Fritidsbidrag kan sökas året runt.

Ansökningarna skickas till:

Malå kommun
Allmänna avdelningen
Box 2
939 21 Malå

eller via e-post: kommunstyrelsen@mala.se

Senast uppdaterad den 5 mars 2021

Translate the website with Google translate.