ättestupan, natur, sommar

Fotograf: www.ricke.se

LONA-projekt i Malå: Inventering vandringsleder i Malå kommun

Under sommaren 2020 har kultur- och fritidsenheten inventerat vandringsleder i kommunen. Projektets syfte har varit att inventera lederna för att få en aktuell bild av ledernas status, skick och potential för att fylla funktion för rekreation och naturupplevelse.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Inventeringen har genomförts genom att vandra eller cykla stigarna som har inventerats. Totalt har 72 olika projekt inventerats med en total längd av 216 km.
Alla objekt har samlats i google maps.

”Vandringsdagar” av tre leder i gott skick, har genomförts tillsammans med engagemang från närliggande byaföreningarna Lönås Intresseförening, Rökåbygdens byaförening och Svedjans Intresseförening.

Pdf-kartor har lagts på kommunens turistiska hemsida av de leder som redan idag är i fint skick och märkta. 

Här hittar du mer information om skog och mark, samt naturreservat i kommunen.

Projektet har identifierat några större leder som bör prioriteras i kommande arbete med att rusta upp och skyltning av lederna. Ny projektansökan för detta arbete är påbörjat.

Senast uppdaterad den 23 oktober 2020

Translate the website with Google translate.