Stipendium

Malå kommun utdelar årligen ett ledarstipendium och ett kulturstipendium. Stipendierna omfattar 5 000 kronor vardera. Förslag på stipendiater ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 20 april.

LEDARSTIPENDIUM
Nomineras av förening/medborgare. Förslag lämnas in på ledarkandidat som uppvisat goda ledargärningar inom ungdomsverksamhet i Malå kommun under det senaste året.

KULTURSTIPENDIUM
Nomineras av förening/medborgare. Förslag lämnas in på kulturkandidat för att hedra goda insatser inom kulturområdet i Malå kommun under det senaste året.

NOMINERING AV STIPENDIER
Alla nomineringar ska vara skriftliga och inlämnade via vanlig post eller e-post på särskild blankett. Uppge alltid kontaktuppgifter till dig som lämnar in en nominering. Om ingen nominering på ledar- och/eller kulturstipendiat inkommit inom nomineringsperiodens slut, så har ledamöterna i allmänna utskottet rätt att utse och tilldela ledar-/kulturstipendierna.

Blankett 10 för nominering av stipendiat

 

Ledarstipendiater 2021

Malå kommun,  kultur- och teknisk enhet är glada att få möjlighet att uppmuntra de ideella krafterna i kommunen. Under kommunfullmäktige den 28 juni så delades årets ledarstipendium ut.


(Ledarstipendiat 2021 - Adam Linder. Foto: Nina Olofsdotter)

Ledarstipendiet tilldelades i år Adam Linder med motiveringen:

” Med intresse och engagemang har Adam varit verksam som ledare för längdskidor för barn och unga samt varit en av initiativtagarna till uppstarten av Orienteringsklubben i Malå igen.

En eldsjäl inom föreningslivet som inspirerar till friluftsliv för Malås invånare. ”

På frågan om hur framtiden ser ut svarar Adam att han har en stark framtidstro för Malå och de ideella engagemang som finns. Han hoppas att både längdskidor och orientering kommer att kunna fortsätta utvecklas, de är exempel på aktiviteter som främjar rörelse, uteliv och passar i alla åldrar och är bra familjeaktiviteter. Han hoppas fortsätta kunna engagera sig i verksamheterna och genom sitt engagemang även kunna inspirera andra att vara delaktig i föreningsliven och dess utvecklingen.

Grattis!

 


 

Nominera till 2022 års kultur- och ledarstipendium
(nomineringsperioden öppnar 1/1-22)

Åter igen så vill vi från kommunen uppmuntra de goda och ideella krafterna i kommunen. För varje kategori så finns möjlighet att vinna 5 000 kr. Stipendiaterna tillkännages under sommaren/hösten.

Kulturstipendium

Ges till person för att hedra goda insatser inom kulturområdet i Malå kommun.

Ledarstipendium

Ges till person som uppvisas goda ledargärningar inom ungdomsverksamhet i Malå kommun.

Blanketter

För att nominera till någon av stipendierna så använd blanketten nedan:

Nomineringsperioden är 1/1-20/4 2022.

Ansökan skickas till:

Malå kommun
Allmänna avdelningen
Box 2
939 21 Malå

eller via e-post: kommunstyrelsen@mala.se  

Senast uppdaterad den 30 november 2021

Translate the website with Google translate.