Stipendium

Nominera till 2021 års kultur- och ledarstipendium

Åter igen så vill vi från kommunen uppmuntra de goda och ideella krafterna i kommunen. För varje kategori så finns möjlighet att vinna 5 000 kr. Stipendiaterna tillkännages under sommaren/hösten.

Kulturstipendium

Ges till person för att hedra goda insatser inom kulturområdet i Malå kommun.

Ledarstipendium

Ges till person som uppvisas goda ledargärningar inom ungdomsverksamhet i Malå kommun.

Blanketter

För att nominera till någon av stipendierna så använd blanketten nedan:

Nomineringsperioden är 1/1-20/4 2021.

Ansökan skickas till:

Malå kommun
Allmänna avdelningen
Box 2
939 21 Malå

eller via e-post: kommunstyrelsen@mala.se  


Kultur- och Ledarstipendiater 2020

Malå kommun,  kultur- och fritidsenheten är glada att få möjlighet att uppmuntra de ideella krafterna i kommunen. Under kommunfullmäktige den 26 oktober så delades kultur- och ledarstipendiet ut.


(Kulturstipendiater 2020 - Maria och Roger Johansson. Foto: Nina Olofsdotter)

Ledarstipendiater 2019.
(Ledarstipendiat 2020 - Örjan Roslund. Foto: Nina Olofsdotter)

Kulturstipendiet tilldelades Maria och Roger Johansson med motivering:

"Med passion bidrar Maria och Roger till ett brett kulturutbud i hela kommunen. Bland annat genom deras engagemang och otroliga arbete för film- och trädgårdskultur samt tillgänglig- och levandegörandet av kulturhistoria i Malå."

Ledarstipendiet tilldelades Örjan Roslund med motiveringen:

"Med brinnande engagemang i skidsektionen och skididrotten i Malå kommun har han inspirerat och utvecklat barn och unga som individer och skidåkare med spåren som verktyg. han har säkerställt skidträningen för barn och unga i många år och har även utvecklat skid-evenemang med hög klass och gjort Malå till en välrenommerad skidtävlingsdestination som attraherar åkare från när och fjärran."

 

Senast uppdaterad den 29 mars 2021

Translate the website with Google translate.