Kulturbidrag

Kulturbidrag kan sökas i syfte att möjliggöra ett rikt kulturellt utbud inom Malå kommun. Bidraget syftar till att stödja förening i utveckling av egna verksamheten. Bidraget kan även utgå som stöd till enskilda händelser, riktade insatser eller arrangemang.

Läs mer om regler för bidrag i länkpuffen på sidan.

Utvecklingsbidrag

Syftar till att stödja föreningar i drift och utveckling i den kulturella verksamheten. Utvecklingsbidrag beviljas föreningar med säte i Malå kommun och bedriver etablerad och kontinuerlig kulturverksamhet med hög kvalitet och av stor betydelse för invånarna i Malå.

Sista inlämningsdag för ansökan om kultur- utvecklingsbidrag är 31/1 2023.

Snabbkulturbidrag

Snabbkulturbidraget kan sökas löpande under året

Bidraget syftar till att stödja kulturaktiviteter i Malå kommun under året och kan som mest omfatta 3 000 kr per ansökan. Bidraget kan utgår till enskilda händelser/riktade insatser/arrangemang/samt uppstartsstöd för etablering av ny regelbunden verksamhet. SnabbKultur kan beviljas verksamhet även om sökande inte är organiserad i förening.

Ansökan om kultur- snabbkultur kan lämnas löpande under året.

Ansökningarna skickas till:

Malå kommun
Allmänna avdelningen
Box 2
939 21 Malå

eller via e-post: kommunstyrelsen@mala.se

Senast uppdaterad den 26 september 2023

Translate the website with Google translate.