Vandring i skogen över en myr på spänger. Sommar.

Fotograf: Malin Hedman

LONA: lokala naturvårdsbidrag

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

Senast 15 november 2022 ska ansökningarna vara Malå kommun tillhanda.

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) utgör den största nationella satsningen hittills för att åstadkomma ett ökat lokalt initiativtagande i arbetet med lokal naturvård. Inom LONA finns två bidragsområden – ordinarie LONA och LONA våtmark. Det som skiljer områdena åt är att våtmarksprojekt inom LONA kan beviljas bidrag med upp till 90 procent, medan bidrag inom ordinarie LONA kan ges med upp till 50 procent av bidragsberättigade kostnader.

Det är endast kommuner som kan söka LONA-bidrag, men olika lokala aktörer (till exempel intresseorganisation, föreningar) kan initieras projekt. Kommunen är då behjälplig i ansökningsförfarandet. Nyckelord för LONA-satsningen är naturvårdsnytta, lokala initiativ, friluftsliv, samverkan, folkhälsa, tätortsnära natur och tillgänglighet. Projekt inom följande kategorier kan få stöd:

  • kunskapsuppbyggnad
  • framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram
  • områdesskydd
  • vård och förvaltning av områden, naturtyper och arter (inklusive åtgärder som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö
  • restaurering av områden, naturtyper och bestånd av arter
  • information, folkbildning och annan kunskap

Sista dagen för inlämnande av ansökan för LONA-bidrag till Malå kommun är 15 november 2022 (ansökan kommer sedan att sammanställas och signeras av Malå kommun och skickas vidare till Länsstyrelsen senast 1 december 2022).

Läs mer och ansök om LONA-bidrag via Naturvårdsverkets hemsida.

Här kan du söka och läsa mer om andra LONA-projekt i närområdet och i hela landet. 

Här kan du läsa mer om Friluftslivets år 2021.

Kontakta Malå kommun för mer information och stöd för ansökan.

Kontaktperson för Malå kommun är Nina Olofsdotter tfn. 0953-140 65, e-post: nina.olofsdotter@mala.se 

luften är fri, text.

Senast uppdaterad den 26 september 2023

Translate the website with Google translate.