Sporthall

I Malå sporthall finns möjlighet att delta på träningar i olika åldersgrupper, åka gratis på friåkningstider eller hyra ishallen för privata träningar.

Malå Idrottsförening ordnar träningstillfällen inom flera olika sporter i hallern. För att delta i dessa så kan du kontakt Malå IF, eller någon av deras tränare direkt via tfn. 0953-211 00 eller via e-post kansli@malaif.se 

Enskilda tider, eller tider för företag bokas i bokningssystemet/webbokningen. Se länk nedan.

Villkor, avtal och priser finns här.

OBS! Bokning av tider i sporthallen ska ske senast dagen innan för träning på vardag och senast fredag kl. 14.00 för träning under helgen.

Prislista sporthallen 2024

Förening i Malå kommun*           222 kr/tim
Förening i Malå kommun*        1 520 kr/dag
Företag eller annan förening       434 kr/tim
Företag eller annan förening    2 002 kr/dag

Läktaren i sporthallen

Läktaren i sporthallen är normalt låst. Vid arrangemang/matcher där publik förväntas närvara så kan även nyckeln till läktaren lånas via turistbyrån. Kunden ansvar själv för lån och återställning av nyckel. Dörren till läktaren ska låsas i stängt eller öppet läge (för att undvika skaderisk). Kunden ansvarar även för att säkerställa att nödutgångarna är låsta från insidan, och att städa och låsa läktaren vid hemgång.

Regler i sporthallen

- Ställ tillbaka alla redskap efter Er!
- Ställ tillbaka bänkarna på långsidan vid ribbstolarna!
- Städa efter er! Har Ni spillt någon på golvet så torka upp detta, kasta skräp i avsedd papperskorg!
- Stäng alla kranar! Lämna inget vatten rinnande!
- Släck all belysning!
- Upptäckta fel och brister anmäls på e-post felanmalan@mala.se, eller telefon 0953-140 66 dagtid vardagar, 0953-37035 för akuta fel (OBS! gäller enbart fel som betraktas som akuta när det föreligger risk för att människor, eller egendom kan komma till skada)
- Stäng dörrarna och kontrollera att de går i lås.
- All form av mobbning såsom kränkande ord och eller handlingar får inte förekomma på anläggningen.
- Tobak, alkohol och droger får ej förekomma på anläggningen!
- Kostnader för extra städning, skador på grund av slarv eller ovarsamhet debiteras ansvarig ledare eller förening.

Grunden är att var och en städar och plockar undan efter sig. Vänligen respektera detta!
* Vid brott mot reglerna kommer han/hon tillrättavisas och ev. föräldrarna underrättas. Fortsätter problemen trots detta blir det avstängning från anläggningen som följd.

För mer info om sporthallen, ring: 0953-140 00 (växel)

Senast uppdaterad den 5 mars 2024

Translate the website with Google translate.