Verksamhet i Malå sameby. Man kastar lasso efter ren i rörelse.

Fotograf: Ricke.se

Lokal utvecklingsstrategi

Malå kommuns lokala utvecklingsstrategi och åtgärder syftar, i enlighet med Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län (RUS) 2014-2020, till att skapa en tillväxt som är både socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar.

Avsikten är att den skall vara vägledande för kommunens verksamheter i utvecklingsarbetet samt fungera som ett verktyg för att söka projektmedel ur internationella, nationella och regionala fonder och program. 

Med en gemensam syn på kommunens utvecklingsområden öppnar strategin upp för transparent samarbete mot gemensamma mål tillsammans med parter utanför den egna organisationen, exempelvis kommuner och andra aktörer. Det skulle gå att kalla LUS:en för en ”verksamhetsplan för det lokala tillväxt- och utvecklingsarbetet”.

Läs den lokala utvecklingsstrategin här

Inom ramen för befintlig utvecklingsstrategi har Malå kommun bedrivit verksamhet genom att bland annat bevilja projekt förenliga med strategin syften. Läs mer om dessa under rubriken "pågående projekt". 

Senast uppdaterad den 5 mars 2021

Translate the website with Google translate.