Fotograf: Fredrik Sundqvist

Etablera företag

Malå Kommun är ett bra ställe att etablera och driva företag på. Vi vill att fler företag väljer Malå! Vi jobbar därför med att skapa goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla företag.

Här finns det framtidstro och platsfördelar för företagsetablering 

Det går bra för företagen i Malå och i närområdet, vilket skapar möjligheter till utveckling för näringslivet och kommunen. Många väljer att starta företag i Malå, vilket signalerar framtidstro.

Här finns plats för expansion och för nyetableringar till förmånliga fastighetspriser. Industriområdena är flexibla och tomterna kan anpassas efter behov. Malå har inte samma personalomsättningskostnader
som exempelvis Stockholm och Mälardalsområdet.

Kommunen har dessutom lägre lokalkostnader och ligger i landets bästa stödområde (stödområde A) – vilket innebär större möjligheter till stöd för investeringar och rekryteringar.

Vill du spara tid och vid ett och samma tillfälle träffa de tjänstepersoner som du som företagare behöver komma i kontakt med för att starta/utveckla/avveckla sin verksamhet?
Boka Mera Malå möte! 

Är du intresserad av att driva företag i Malå eller har andra frågor och funderingar, vänligen kontakta oss på Utvecklingsavdelningen. Kontaktuppgifter hittar du i textpuff här på sidan.

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.