Language Lättläst E-tjänster
Manlig skötare inom äldreomsorg som kammar håret på en kvinna.

Fotograf: Ingrid Sjöberg

Jobba hos oss

Är du den vi söker?

Kontakt med våra kommunmedborgare och blivande kommunmedborgare, våra kunder, är det som på ett eller annat sätt kännetecknar arbetet hos oss på Malå kommun. En kund kan också vara en medarbetare om du t.ex. jobbar inom personal- och löneenheten eller IT-enheten.

Som arbetsgivare har Malå kommun en förhoppning att alla medarbetaren ska känna delaktighet, engagemang, stolthet och arbetsglädje och att det mynnar ut i att våra kunder erbjuds bästa tänkbara service och mottagande.

Välkommen med din ansökan!

/>

Senast uppdaterad den 10 juli 2020

Aktuellt

Effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft med stöd av Artificiell Intelligens (AI)

Näringsliv och jobb

Region Västerbotten och Malå kommun inleder projekt RegAI med start i höst. Projektet handlar om att sprida både teoretisk och praktisk kunskap om Artificiell Intelligens (AI) i inlandskommunerna. Syftet är att skapa tillväxt genom framtida införande av AI-tekniker i produkter och tjänster.

Målgrupp: näringslivet i Malå och övriga Västerbotten
Finansiärer: Region Västerbotten, Tillväxtverket via Europeiska Utvecklingsfonden.

Translate the website with Google translate.