Fotograf: Linn Fjellner

Kompetens

Jobba i Malå

Tillsammans med näringslivet, offentliga arbetsgivare, Företagarna i Malå, utbildningssamordnare, myndigheter, fackförbund och i samverkan med andra kommuner, kan vi på Malå kommun påverka utvecklingen i Malå och i regionen.

Varje aktör har egna nätverk, unika behovsanalyser och kunskapsunderlag. Genom ökad samordning och samverkan skapas samordningsvinster, lärande och kraftsamling kring gemensamma utmaningar. Samarbetet utgör samtidigt ett forum för lärande och erfarenhetsutbyte kring kompetensförsörjningsfrågor.

Inom de kommande sex åren behöver Malå kommun rekrytera ca 60 medarbetare: lärare, undersköterskor, bygglovshandläggare, förskolelärare, förskolechef, lokalvårdare, administratörer, handledare, fastighetsskötare, receptionist, elevassistenter, löneadministratörer, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, boendehandledare, ekonomibiträden, socionomer, omsorgschef, ekonom, personalchef och kommunchef.

Övriga offentliga arbetsgivare söker läkare, tandläkare, sjuksköterskor m m.
I näringslivet finns behov av ingenjörer, ekonomer, systemvetare, IT-utvecklare, maskinister, chaufförer, kockar, hantverkare, och företagare.

Malås näringsliv är brett och dynamiskt

Malå kommun har ca 400 medarbetare fördelat på ca 70 yrken och utgör den största arbetsgivaren i kommunen. Andra offentliga arbetsgivare är exempelvis Västerbottens läns landsting med ca 35 anställda. SGU, Sveriges Geologiska Undersökning är exempel på statliga arbetsgivare i kommunen.
Näringslivet är differentierat. Här finns stora företag som Bennys Gräv AB, ett entreprenadföretag med cirka 130 anställda. Flera transport- och logistikföretag är etablerade på orten och i närområdet, vilket ger god tillgång till olika transporttjänster.

I Malå finns också Setra Group, som är ett av Sveriges största träindustriföretag med sågverk och ca 90 lokalt anställda i Malå.
Hultdin System med ett 70-tal anställda är en ledande tillverkare av redskap och inbyggnadskomponenter för skogs- och entreprenadmaskiner.
Guideline Geo ett teknikföretag med FoU och internationell marknad, med ca 45 anställda.
Utöver ovannämnda företag finns 120 småföretag med arbetstillfällen inom handelsbranschen, hälsa, wellness, besöksnäring, skogsnäring, energi, rennäring och transport. Inom pendlingsavstånd, 25 km, finns Kristinebergsgruvan New Boliden.

Lediga jobb i Malå hittar du i platsbanken på Arbetsförmedlingen www.arbetsformedlingen.se

 

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.