Medflyttarservice och par rekrytering

Vi hjälper företag att guida nyrekryterade medarbetare med medflyttande familjer att komma till rätta i Malå.

Att rekrytera rätt person till rätt arbete är en utmaning. Bor framtida medarbetaren inte i kommunen just nu och har en partner/en familj som också ska flytta hit, måste rekryteringen ses ur ett större perspektiv. Boende ska finnas. Det ska fungera för alla i familjen. Partner behöver också ett lämpligt jobb, barnen – plats på skolan, förskolan, kontakt till föreningslivet, mm.

Det kan vi på medflyttarservice hjälpa till med!

Till företag/organisation som har rekryterat

Vi hjälper företag att guida nyrekryterade medarbetare med medflyttande familjer att komma till rätta i Malå.

Anmäl behovet som snart så möjlighet till oss, då kontaktar vi personen i frågan och hjälper dig med rekryteringen.

För medflyttare

Har din partner fått anställning hos något företag/organisation i Malå? Då kan vi erbjuda medflyttarservice till dig.

Så här går det till:

  1. Företag/organisation som rekryterat din partner informerar oss om behovet av medflyttarservice.
  2. Inom en vecka kontaktar vi dig för att boka in ett möte via Skype eller på plats i Malå.
  3. Medflyttarservice intervjuar dig för att ta redo på dina önskemål och möjligheter kring framtida sysselsättningen.
  4. CV och annan relevant dokumentation sammanställs och vidareförmedlas till de företag som behöver rekrytera. Vi utgår från vår lokala kännedom, kontakter i Malå och nätverket i region.
  5. När matchning är möjlig förmedlar vi kontakter till företag/organisation som är redo att samtala/intervjua angående arbete, vikariat eller praktikplats.

Medflyttarservice fungerar som stöd och bollplank i hela processen. Vi kommer aktivt att ta kontakter åt dig, men vi kommer också att tipsa dig om egna kontakter som du själv kan ta.

Vill du starta ett eget företag, hjälper vi dig med det. 

Helhetsperspektivet: familjens behov i fokus

Medflyttarservice stödjer din familj i kontakter med offentliga aktörer (Malå Kommun, Nila Skolan, Malå Sjukstuga, och så vidare) och arenor i det civila samhället (föreningar, religiösa samfund). Vi hjälper dig och din familj utifrån era behov.

 

Senast uppdaterad den 3 mars 2021

Translate the website with Google translate.