Bredbandsprojekt

För närvarande jobbar Malå kommun i ett projekt där vi bygger ut bredband till byarna Nyhamn, Kokträsk, Hundberg, Holmsjö och Lövberg.

Projektet startade under våren 2019 och kommer att vara slutfört i slutet på år 2020. I Nyhamn är all grävning och fiberblåsning slutförd, endast svetsning i husen återstår. Under slutet juni startar grävningarna till de 3 återstående byarna.

Senast uppdaterad den 22 juni 2020

Translate the website with Google translate.