Language Lättläst Lyssna E-tjänster

Bredbandsprojekt

För närvarande jobbar Malå kommun i ett projekt där vi bygger ut bredband till byarna Nyhamn, Kokträsk, Hundberg, Holmsjö och Lövberg.

Projektet startade under våren 2019 och kommer att vara slutfört i slutet på år 2020. Dessutom lägger vi ner fiber på 2 ställen där Skellefteå Kraft lägger ner kabel.
Sträckan Nåda – Rentjärn: Där erbjuds Lövberg och övriga hus som finns på den sträckan att ansluta sig till fibernätet.
Östra infarten mot Malå: Där kommer boende efter den sträckningen att erbjudas anslutning.

Senast uppdaterad den 8 juli 2019

Translate the website with Google translate.