Gatubelysning

Varje höst görs en årlig översyn av gatubelysningen i Malå kommun. Löpande fel som uppkommer under belysningssäsong prioriteras efter behov. Reparation av enstaka ljuspunkter som slocknar under snöröjningssäsongen kan komma att repareras först kommande säsong.

Felanmälan Gatubelysning

Storgatan och Mörttjärnvägen
Trafikverkets ansvar, ring: 0771-921 921.

Övriga gator och vägar i kommunen inklusive ytterområden
Malå kommuns ansvar, ring kundtjänst tfn: 0953-140 66  telefontid: måndag kl. 08.00-12.00 samt 13.00- 16.00, tisdag – fredag kl. 08.00-12.00.
Du kan även göra din felanmälan via e-post: felanmalan@mala.se eller via formulär felanmälan.

Malåbostaden AB och Malå Energi- och Industri AB ansvarar för belysning vid sina egna områden och fastigheter och ses över av deras fastighetsskötare.

Senast uppdaterad den 19 november 2020

Translate the website with Google translate.