Rabatterade resor till och från studieort

Rabatterade resor till och från studieort.

Är du skriven i Malå men studerar vid eftergymnasial utbildning i Norrbottens och Västerbottens län, Mittuniversitetet och inom Aka­demi norr har du möjlighet till rabatterade resor till och från studieorten.

Den som kan söka bidraget ska vara mantalsskriven i Malå, studera på heltid och åka med länstrafiken där biljetten löstes som enkelresor eller via 10-kort. Rabatt från CSN eller SFS ska, om möjligt, nyttjas.

Efter resan genomförts ska den redovisas till Malå kommun som retroak­tivt betalar 50 % av biljettpriset. För mer om detta kontakta handläggare för kollektivtrafik på tel: 0953-140 00.

Senast uppdaterad den 17 augusti 2021

Translate the website with Google translate.