Ridhusregler och bokningar

All tid som inte är bokad för lektionsridning, är öppen för fri ridning för den som löst ridhuskort/ridbanekort. Ridning på fria tider, innebär drop-in och hänsyn tas till andra brukare. Ridhus-/ridbanekort kan lösas oavsett om du är medlem i någon av ridklubbarna i kommunen eller inte.

Ridhusreglerna ska följas av alla! se nedan

Dörrarna till ridhuset är låsta men kan öppnas med utkvitterad elektronisk nyckel så kallad "nuddis" mellan 7-22, utöver dessa tider är ridhuset låst.

Bokning ska ske i bokningssystemet när speciella arrangemang kräver detta. ex. kurser för tränare, löshoppningar/hoppningar etc. Max tid för bokning av ridhuset är två (2) timmar. Vid särskilda ändamål kan ytterligare timmar beviljas efter dispens från Malå kommun.

Observera!
Vid hoppning/löshoppning/markarbete som innebär att hindermaterial används så SKA ridhuset bokas.

Om bokningen sker av person som innehar ridhuskort och tiden är öppen för alla andra med ridhuskort (dvs drop-in) så debiteras ingen ridhushyra. Om bokningen sker för enskilt bruk (oavsett om personen/föreningen innehar ridhuskort eller inte), och ridhuset är stängt för övriga så debiteras en hyra för enskilt bruk.

Bokningen bör vara lagd fredagen veckan före aktiviteten. Missbrukas bokningar som ej nyttjas äger Malå kommun rätten att avslå framtida bokningar.

Prislista ridhus-/ridbanekort 2022

Enskild                           600 kr / termin alt. 1 200 kr/helår.
Familj                             600 kr/termin + 120 kr/familjemedlem*
Engångskort                  120 kr / tillfälle
Enskilt bruk**               360 kr / timmen
Enskild bruk**           1 310 kr/dag
Hundträning enskild     600 kr/termin

*medlem i familj ska vara folkbokförd på samma adress.
** bokning av hela ridhus för enkilt bruk ex. kurser för tränare, lektioner , hoppning, etc. Ridhus-/ridbanekort är ej alltid nödvändigt vid bokning av enskilda tider, kontakta kommunen för mer info.

Anmälan av ridhus-/ridbanekort och hämtning av nuddis/tagg görs till kommunen  på telefon eller e-post. Se kontaktuppgift på sidan. Avgiften betalas via faktura.

Ridhus-/ridbanekort är personligt.
Vårterminen gäller från 1 januari, till 30 juni.
Höstterminen gäller från 1 juli, till 31 december.

Enskilda ryttare ansvarar för att teckna personlig olycksfallsförsäkring.
Vid ridning på bokade tider av förening gäller dennes regler och försäkringar.

Ridhusregler

 • Knacka på dörren innan du går in i ridhuset.
 • Visa respekt emot övriga ridande.
 • Högerregeln gäller. Skritt sker innanför spåret. Halt sker innanför skrittspåret.
 • Grundregel att allt hindermaterial ställs i hinderförvaringen, inget material får lämnas kvar i manegen. Vid utomhus paddocken kan, vid längre sammanhängande perioder under sommartid, tillåtas att hinder lämnas ute på banan - dock skall då alltid halva banan vara fri från hinder för annan ridning och inga bommar på marken - rådfråga kommunen vid dessa tillfällen.
 • Aktivt användande av mobiltelefon under ridning är förbjudet.
 • All ridning med hörlurar är förbjudet.
 • Inga hundar är tillåtna i manegen när ridning sker. Hundar på läktaren måste vara kopplade och under uppsyn. Hund tillåtet vid enskild bokade tid enligt taxa.
 • Lösa hästar, så kallad, lösgaloppering i ridhuset är ej tillåtet.
 • När du ridit färdigt så mockning du efter dig.
 • Släck belysningen när du lämnar lokalen.
 • Se till att dörrar är ordentligt stängda när du lämnar ridhuset.
 • Ridhuset får ej nyttjas utöver öppettiderna.
 • Uppstallning ingår ej vid nyttjande av ridhuset/ridbanan (om uppstallning önskas så måste du kontakta Malå Ridklubb i förväg)
 • Din häst måste vara vaccinerad.
 • All form av mobbning såsom kränkande ord och/eller handlingar får inte förekomma på anläggningen!
 • Tobak, alkohol och droger får ej förekomma på anläggningen!

Ridhuset ska vara städad och släckt senast kl. 22:00!

Grunden är att var och en städar och plockar undan efter sig!
* vid brott mot reglerna kommer han/hon att tillrättavisas och ev. föräldrarna underrättas. Fortsätter problemen trots detta blir det avstängning som följd/ Malå kommun, tekniska avdelningen

Webbokning

Via webbokning kan du klicka dig vidare till ridhusets och ridbanans bokningskalender. Där kan du se bokade och fria tider för drop-in ridning. På denna sida kan du även skapa en egen användare om du vill boka egna tider.

Kontakta Malå Ridklubb om du är intresserad av att rida på lektionsverksamhet.

Malå Ridklubbs hemsida

Välkomna!

Senast uppdaterad den 2 februari 2022

Translate the website with Google translate.