Musikundervisning

Malå kulturskola har en lång tradition av musikundervisning. Redan 1974 startade Malå musikskola, den verksamhet som numer kallas Malå kulturskola. Genom åren har otroligt många barn och unga undervisats i verksamheten och utvecklats med och för musiken.

Kortkurs

Prova på Kulturskolan. I slutet av vårterminen erbjuds alla elever i årskurs 3 att få prova olika instrument på kulturskolan.

Inom ramen för statsbidrag från Kulturrådet har Malå kulturskola kunnat erbjuda ytterligare kortkursverksamhet inom musikområdet för att nå fler, detta genom exempelvis: Musikverkstad på fritidsgården Kosmos, Rytmikundervisning med lek för barn i 6års ålder och skollovsverksamhet som exempelvis Sommarlovsmusikanterna. 

Information om aktuella kortkurser hos kulturskolan finns på SchoolSoft.
Kortkurserna vid Malå Kulturskola är avgiftsfria.

Ämneskurs individuell

Från och med årskurs 4 erbjuds elever att spela ett instrument eller öva sång.

För att beredas plats på kulturskolan behöver ni skicka in en ansökan.
Blanketten heter "Anmälan kulturskola".

Om tillgänglig tid för undervisning saknas, placeras eleven i kö.

Undervisningen sker oftast enskilt med olika övningar. För att delta i den enskilda musikundervisningen går går eleven i allmänhet under grundskolans raster, 20 min i veckan. Under så kort tid ges inte möjlighet till att övningsspela i någon större utsträckning. Lektionen går i regel ut på att läraren ger råd och anvisning för fortsatt eget arbete. Eftersom övningsspelandet i huvudsak sker hemma är det viktigt att eleven har plats där det går att öva utan att störa eller störas av andra. En positiv inställning från föräldrar och syskon till elevens musicerande hemma är viktig. Ensemblespel i olika former ingår som en naturlig del av undervisningen.

Undervisningsmaterial

Eleven får själv bekosta eventuell lärobok som respektive lärare anser vara lämplig. Eleven bör också medta en pärm eller mapp till varje lektion där lösblad kan förvaras.

Plats för undervisningen

Undervisningen bedrivs under Forum, Parkgatan 1, i centrala Malå.

Konserter

Kulturskolans arrangerar många olika typer av konserter under terminen som eleverna erbjuds att delta i. Att delta vid dessa är frivilligt.

Avgift/deltagande individuell ämneskurs

Malå kulturskola är avgiftsfri med start 2020-01-01.

Vänligen notera: Missade undervisningstid kan inte ersättas med annan tid, eftersom lärarnas scheman är fyllda. OBS! Om eleven uteblir från sin lektion tre upprepade tillfällen utan meddelande kommer platsen överlåtas till nästa barn i kö.

Lån av instrument

Beroende på efterfråga och tillgång kan det vara möjligt att låna instrument för att öva hemma. Detta är kostnadsfritt. Kontakta kulturskolan om eleven har behov av detta. 

Senast uppdaterad den 21 mars 2024

Translate the website with Google translate.