Bygglov

Du som planerar att bygga
något som kräver ett bygglov kan
ansöka om ett förhands-besked
innan ansökan om bygglov görs.
Ett förhand-besked berättar om
något kan tillåtasatt byggas på en
plats men det ger inte rätt att bygga.

Vanligtvis vid ett nybygge eller till-
byggnader så krävs ett bygglov
eller en bygg-anmälan. Det
kan till exempel vara ett garage,
förråd eller inglasning av en
balkong.

Vid en del mindre åtgärder
behövs inte ett bygglov men
däremot oftast en bygg-anmälan.

För att riva en byggnad inom
detaljplan krävs ett rivningslov.
För att riva en byggnad utom
detaljplan krävs en rivnings-
anmälan.

För frågor gällande bygglov
kontakta kommunen via växeln
på telefon-nummer 0953-140 00

Blankett för ansökan om bygglov

Blankett för ansökan om enklare byggärenden och kompletteringsåtgärder

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.