Vad gör kommunen?

Malå kommun sköter många saker som
människor som bor i kommunen har nytta av.

Några av de sakerna är kommunen enligt
lagen skyldiga att ansvara för och vissa saker är
frivilligt för kommunen att ordna.

Det här är saker som kommunen måste
ansvara för:

 • barnomsorg, förskola, grundskola,
  gymnasieskola och särskola
 • kommunal vuxenutbildning och
  svenska för invandrare (SFI)
 • socialtjänst, omsorg för äldre och
  för personer med funktionshinder
 • planering av byggnader, gator och torg
  skötsel av gator, torg och parker
 • sophämtning och avfallshantering
 • räddningstjänst till exempel vid brand,
 • trafikolyckor och utsläpp av farliga ämnen
 • kommunalt vatten och avlopp
 • bibliotek där medborgarna gratis kan låna
  bland annat böcker och tidningar

 

Alla andra saker som kommunen gör är frivilliga.
Till exempel hjälper kommunen till så att det
finns idrotts-platser, kulturskola och mycket mer.
Allt för att vi som bor i kommunen ska
trivas och må bra.

Vem bestämmer i kommunen?

Alla människor som bor i kommunen ska
få vara med och bestämma över sådant som
finns där de bor. 
Därför styrs kommunen av politiker som
valts direkt av medborgarna.

Vart fjärde år hålls allmänna val i Sverige.
Svenska folket väljer då vilka
politiska partier och politiker som ska
företräda dem i riksdagen, i landstinget och
i kommunfullmäktige.

Det är kommunfullmäktige som fattar de
övergripande besluten i  kommunen, till exempel
kommunens budget, skatt och målsättningar.

Hur får kommunen pengar?

Det mesta av Lycksele kommuns pengar kommer
från den kommunal-skatt som medborgarna betalar.
Kommunen får också pengar från regeringen.
Det kallas statsbidrag.
Kommunen tar också in avgifter för vissa tjänster,
till exempel barn-omsorg och äldre-omsorg.

Kontakta en politiker

Om du vill kontakta någon politiker i kommunen
kan du ringa kommunens växel på
telefon-nummer 0953-140 00.

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.