Gator och vägar

I Malå kommun finns gång-vägar,
cykel-vägar och vägar för bil-trafik.

Har du frågor eller synpunkter som
handlar om gator och vägar kan du
ringa till kommunens växel på 
telefon-nummer 0953-140 00.

Om du vill göra fel-anmälan 
kan du kan du ringa kund-tjänst
för fel-anmälan på telefon-nummer
0953-140 66 eller via e-post:
felanmalan@mala.se 

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.