Parkeringstillstånd

Om du behöver använda särskilda
parkerings-platser för funktions-hindrade
kan du ansöka om parkerings-tillstånd.

Du kan få parkerings-tillstånd om du har
en funktions-nedsättning som gör det svårt att
gå eller förflytta dig.

För att ansöka om parkerings-tillstånd
ska du fylla i den här blanketten:
Ansökan om parkeringstillstånd

Om du har frågor eller synpunkter
som rör parkeringstillstånd eller om
du behöver hjälp med
ansökan kan du kontakta kommunen via
växeln på telefon-nummer 0953-140 00.d

Ansökan ska du skicka till
Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning
Box 2
939 21 Malå

Ett parkerings-tillstånd gäller i högst fem år,
sedan måste du göra en ny ansökan om du
fortfarande behöver parkerings-tillstånd.

Om du inte är nöjd med beslutet du får kan du
överklaga hos Länsstyrelsen.

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.