Avfall och återvinning

Avfall är sådant som du inte kan
använda längre eller inte vill ha kvar.
Det kan vara till exempel mat-rester,
för-packningar och skrot.

Avfall kan skada naturen och människors
hälsa om det inte hanteras rätt.
Därför ska du sortera ditt avfall.
Sortera till exempel som brännbart, förpackningar,
grov-avfall eller farligt avfall.

En del avfall går att göra om till något annat så
att det kan användas igen.
Det kallas återvinning.
Annat avfall kan återanvändas som bränsle.

Hur kan du minska ditt avfall?

Du kan minska ditt avfall genom att
bara köpa saker du behöver, begagnade saker
och varor som du kan använda länge.

I stället för att slänga gamla saker kan du
till exempel sälja dem på en loppmarknad,
ge bort det till någon annan eller till en
återbruks-butik som tar emot gamla saker.
I Malå kallas återvinning-butiken för Galejan 
Secondhand. Du kan nå Galejan på telefon-
nummer 0953-140 42.

Har du frågor eller synpunkter kan du 
kontakta kommunen på telefon-nummer
0953-140 00.

 

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.