Language Lättläst E-tjänster

Mera Malå

Mera Malå: möjlighet att vid ett och samma tillfälle träffa de tjänstepersoner som företagare behöver komma i kontakt med för att starta/utveckla/avveckla sin verksamhet.

Arrangeras vid behov, tisdagar kl. 13-14.

Kontakta enhetschef Utvecklingsavdelning eller kommunchef för att boka möte. 

Senast uppdaterad den 24 maj 2019

Aktuellt

Effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft med stöd av Artificiell Intelligens (AI)

Näringsliv och jobb

Region Västerbotten och Malå kommun inleder projekt RegAI med start i höst. Projektet handlar om att sprida både teoretisk och praktisk kunskap om Artificiell Intelligens (AI) i inlandskommunerna. Syftet är att skapa tillväxt genom framtida införande av AI-tekniker i produkter och tjänster.

Målgrupp: näringslivet i Malå och övriga Västerbotten
Finansiärer: Region Västerbotten, Tillväxtverket via Europeiska Utvecklingsfonden.

Translate the website with Google translate.