Aktuellt

DE NYA ÅTERVINNINGSSTATIONERNA I BRUK

Från den 2 januari är de nya återvinningsstationerna i drift (med undantag för några byar). De befintliga gröna containrarna kommer att hämtas in av producentansvariga. Inget avfall får kastas i dessa efter årsskiftet.

Boenden i Adak och Malå-Vännäs kommer under en tid att få åka med avfallet till Malå samhälle eftersom installationerna av nya återvinningsstationer är försenade där. 

Det är viktigt att sortera ut innehållet i förpackningarna och slänga avfallet i avsedd behållare.

Informationsskyltar, belysning och batteriboxar kommer att sättas upp efter hand vid stationerna. Städning vid stationerna kommer att genomföras av entreprenör.

Fortsatt installation av underjordsbehållare påbörjas efter trettondagshelgen. De byar som är på tur är Adak, Malå-Vännäs och Lainejaur.

De är utplacerat återvinningsstationer på ett flertal platser i Malå Kommun. Se nedan vilken återvinningsstation som är placerad närmast där du bor, där kan du slänga dina förpackningar. 

Furugatan 13-17
Verkstadsgatan 9
Storgatan 61-63
Storgatan 62-64
Sporthallsparkeringen
Rentjärn
Rökå
Aspliden
Fårträsk
Malåborg

Följande adresser påbörjas under januari

Coop parkeringen
Adak
Malå-Vännäs
Lainejaur

 

Senast uppdaterad den 26 januari 2024

AVFALL - KUTLUR OCH TEKNISKA ENHETEN

Vill du göra en felanmälan?
Läs mer om felanmälan här

Verksamhetsansvarig GVA
Jörgen Enberg
Tfn: 0953-140 63
E-post: jorgen.enberg@mala.se

Handläggare tekniska
Emma Marklund
Tfn: 0953-140 19
E-post: emma.marklund@mala.se 

Translate the website with Google translate.