Aktuellt

KULTURBIDRAG OCH UTVECKLINGSBIDRAG

Nu är det dag att ansöka om Kulturbidrag och Utvecklingsbidrag. Sista inlämningsdag är den 31/1.

Kulturbidrag

Kulturbidrag kan sökas i syfte att möjliggöra ett rikt kulturellt utbud inom Malå kommun. Bidraget syftar till att stödja föreningar i utveckling av den egna verksamheten. Bidraget kan även utgå som stöd till enskilda händelser, riktade insatser eller arrangemang.

Utvecklingsbidrag

Syftar till att stödja föreningar i drift och utveckling i den kulturella verksamheten. Utvecklingsbidrag beviljas föreningar med säte i Malå kommun som bedriver etablerad och kontinuerlig kulturverksamhet med hög kvalitet och av stor betydelse för invånare i Malå kommun.

Läs mer om Kulturbidrag och Utvecklingsbidrag och hämta blanketter för ansökan

Senast uppdaterad den 5 januari 2024

KULTUR - OCH TEKNISKA ENHETEN

Teknisk Chef
Per Bertilsson
Tfn: 0953-140 55
E-post: per.bertilsson@mala.se

Verksamhetsansvarig Fritid och service
Stefan Lundgren
Tfn: 0953-140 64
E-post: stefan.lundgren@mala.se 

Verksamhetsansvarig Kultur
Maria Larsson
Tfn: 0953-140 57
E-post: maria.i.larsson@mala.se  

VÄXEL

Malå kommun
Tfn: 0953-140 00

Translate the website with Google translate.