Aktuellt

RENAR PÅ SAMHÄLLET

De senaste åren har ett antal renar valt att befinna sig i tätorten. Turistattraktion tycker vissa, störningsmoment anser andra.

Malå kommun består helt av renbetesland och Malå samhälle är byggt på renarnas vandringsstråk mellan vattendragen. Det gör att markerna således skurits av och renar kan därför behöva beta, uppehålla sig och passera tätbebyggda områden.

Enligt lag får renarna vistas fritt inom åretruntmarkerna, vilket även innefattar Malå samhälle. Trots detta gör Malå sameby allt de kan för att renarna inte ska vistas på samhället. Dels genom att försöka driva bort dem, dels genom att försöka flytta dem i förebyggande syfte. Men renar är vanedjur och de väljer därför att gå tillbaka till samhället.

Det är inte heller tillåtet att frakta eller slakta renar under sommarmånaderna, något som begränsar samebyns möjligheter att påverka situationen. Under denna period bidrar också värmen till att begränsa Malå samebys möjligheter att flytta renarna längre sträckor. Samebyn har även försökt att slakta bort de renar som tidigare varit på samhället, men då har i stället nya individer bestämt sig för att vistas längs gatorna och i trädgårdarna.

Rennäringen är en viktig del av vårt näringsliv, vår plats och vårt platsvarumärke. Vi ber er därför hålla god ton i sociala medier, i kontakt med samebyn och i samtalen runt köksborden.

Senast uppdaterad den 28 maj 2024

Translate the website with Google translate.