Aktuellt

Tecknad bild med olika förpackningar.

Fotograf: FTI

VAD FÅR MAN LÄMNA PÅ ÅTERVINNINGSSTATIONERNA?

Återvinningsstationerna (ÅVS) runt om i kommunen är till för att lämna förpackningar av glas, plast, metall, papper och tidningar.

Stationerna har byggts upp av producenterna, det vill säga de som tillverkar, importerar och säljer förpackningar. FTI är ansvariga, men Malå kommun har numer ansvar över tidningsinlämningen.

Insamlingen bekostas genom en återvinningsavgift som man lagt på priset på alla förpackningar. Alltså är det vi konsumenter, du och jag, som betalar för detta.

Vad får inte lämnas?

  • Inget restavfall från hushållsopor eller matavfall få lämnas på Återvinningsstationerna.
  • Inte heller miljöfarligt avfall och övriga grovsopor, då detta inte ingår i producenternas ansvar och system. Detta ska lämnas på Återvinningscentralen (ÅVC) som finns på Industrivägen 5, Östra Industriområdet.
    Läs mer om öppettider på ÅVC i Malå

Vi måste alla hjälpas åt att hålla rent och snyggt på Återvinningstationerna. Lägg inget på marken! Om en eller flera containrar är full gör då en anmälan om tömning till FTI:s kundtjänst på tfn: 0200-88 03 11 eller via FTI:S hemsida - formulär för felanmälan

Städning runt containrar

Malå kommun ansvarar för städning runt containrarna. Upplever du att det är skräpigt runt containrarna eller i närområde är du välkommen att anmäla detta till Malå kommun. Kontaktuppgifter hittar du i text och bildpuff här på sidan. 

Stort tack för att du bidrar till att förpackningar återvinns och för att du inte skräpar ner vid Återvinningsstationerna i kommunen!

Läs mer om Återvinningsstationer i Malå kommun.

 

 

Senast uppdaterad den 30 maj 2023

FTI

Förpacknings- och tidningsinsamlingen
Kundtjänst
Tfn: 0200-88 03 11

AVFALL - KUTLUR OCH TEKNISKA ENHETEN

Vill du göra en felanmälan?
Läs mer om felanmälan här

Verksamhetsansvarig GVA
Jörgen Enberg
Tfn: 0953-140 63
E-post: jorgen.enberg@mala.se

Handläggare tekniska
Emma Marklund
Tfn: 0953-140 19
E-post: emma.marklund@mala.se 

Translate the website with Google translate.