Ersättning vid skadegörelse/oaktsamhet

Då och då inträffar skadegörelse/oaktsamhet på skolan (glasrutor, strömbrytare, påverkan på dörrar, borttappad eller förstörd lärobok/Chromebook m.m). I skolans uppgifter ingår även att få eleverna att ta ansvar för sig själv och sina handlingar. Därför anser vi att om en elev orsakat skador, så skall de också vara med och betala dessa. Skolan vill med denna skrivelse informera alla vårdnadshavare om vår syn på skadeproblematiken och hoppas på förståelse och samarbete.

I vissa fall kan reparationsarbetet utföras av inblandade elever, i övriga fall ombesörjes reparationerna genom vaktmästarens försorg. I de fall där det gäller digitala verktyg är det IT-tekniker som utför reparationen. 

Vid skadegörelse/oaktsamhet kontaktas hemmet och faktura på faktisk kostnad skickas hem.

Senast uppdaterad den 16 mars 2023

Translate the website with Google translate.