Sommarbild tagen in mot mellanstadiets skolgård med asfalterad gårdsplan, gräskulle och byggnader.

Fotograf: Aleksandra Simanovskaya

Nilaskolan är kommunens enda skola och vi har ca 400 elever inskrivna. Nilaskolan inrymmer grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt lärcentrum. Skolan har engagerade, välutbildade och behöriga lärare och uppvisar i många sammanhang goda resultat.

I skolans direkta närhet finns olika fritidsanläggningar såsom ishall, slalombacke, konstgräsplan m.m vilka alla nyttjas i skolundervisningen. För att ständigt utveckla undervisningen har all personal gemensamt pedagogiskt arbete en gång/månad. På den tiden fokuseras arbetet på skolans olika utvecklingsområden. Nilaskolans vision är att alla är i skolan, alla är trygga, alla känner sig sedda, alla känner att de lyckas och alla når målen.

Senast uppdaterad den 8 februari 2024

Translate the website with Google translate.