Language Lättläst E-tjänster

Fotograf: Aleksandra Simanovskaya

Nilaskolan är kommunens enda skola och vi har ca 400 elever inskrivna. Nilaskolan inrymmer grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, samt lärcentrum. Skolan har engagerade, välutbildade och behöriga lärare och uppvisar i många sammanhang goda resultat.

I skolans direkta närhet finns olika fritidsanläggningar såsom ishall, slalombacke, konstgräsplan m.m vilka alla nyttjas i skolundervisningen. För att ständigt utveckla undervisningen har all personal gemensamt pedagogiskt arbete en gång/månad. På den tiden fokuseras arbetet på skolans olika utvecklingsområden. Nilaskolans vision är att alla är i skolan, alla är trygga, alla känner sig sedda, alla känner att de lyckas och alla når målen i alla ämnen.

Senast uppdaterad den 4 mars 2020

Aktuellt

Vinterbild med utemiljö vid Nilaskolan med skolgård och byggnader samt Tjamstanbackarna i bakgrunden.

Fotograf: Ida Söderström

SAMVERKANSAVTAL OM GYMNASIEUTBILDNING I VÄSTERBOTTENS LÄN

Utbildning och barnomsorg

Malå kommun har valt att teckna samverkansavtal om gymnasieutbildning i Västerbottens län. Det innebär att föregående beslut om gymnasiesamverkan endast med Skellefteå kommun ändras. Nuvarande bussförbindelser mellan Malå och Skellefteå innebär att en skoldag inklusive restid för en dagpendlande elev från Malå kan uppgå till drygt 13 timmar.

Att Malå kommun har tecknat samverkansavtal om gymnasieutbildning i Västerbottens län innebär att det nu står fritt för eleverna från Malå att söka och bli förstahandsmottagna på samtliga gymnasieutbildningar i länet.

BARN- OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN SÖKER VIKARIER

Utbildning och barnomsorg

Är du intresserad tar du kontakt med barn- och utbildningskontoret på tfn 0953-14080, via e-post boukontor@mala.se eller ännu bättre – kom förbi på kontoret! Vi behöver ditt namn, telefonnummer, information angående vilken/vilka av våra verksamheter/ämnen du är intresserad att vikariera inom, vilka veckor/dagar/tider vi kan ringa dig, ifyllt kontrakt för tystnadsplikt samt ett utdrag från polisregistret.

Välkommen till oss!

Translate the website with Google translate.