Förskola och fritidshem

Inom förskola och fritidshem är det främst två saker som är gemensamma, det ena är Tempus och det andra är den årliga inlämningen av inkomstuppgift.

Tempus

I Malå kommun använder förskola och fritidshem ett system som kallas Temus Home. Systemet kan användas via Tempus app eller via inloggningssidan du ser här intill. Vid problem med inloggningsuppgifter så kan du ta kontakt med utbildningsavdelningen. 

Systemet innebär att barnen nuddar in på en touchskärm när de kommer till förskolan/fritidshemmet och sen nuddar de ut när de går hem. Nuddissystemet innebär att det är lättare att planera verksamheten, tex vid personalplanering. 

I Tempus lägger du som vårdnadshavare in

  • barnets schema
  • ändrar tider
  • lägger in ledigheter
  • lägger in frånvaro samt orsak till frånvaro
  • ser planeringsdagar, dvs när förskola och fritidshem är stängt
  • tar emot information från personalen

När du schemalägger ditt barn är det viktigt att tänka på att lägga tider så att du lämnar och hämtar ditt barn inom dessa tider, dvs lägg inte in dina arbetstider eftersom du lämnar innan och hämtar efter den tiden. Senast onsdagar kl. 18.00 ska schemat för kommande vecka vara inlagt.

Ansökan till att få ett konto skapat hittar duTempus hemsida

 

Inkomstuppgift för förskola och fritidshem

I Malå kommun ska alla vårdnadshavare som har barn i förskola och/eller på fritidshem lämna inkomstuppgift senast den 30 april varje år. Inkomstuppgifter kan gälla från dagens datum och framåt i tiden. Om ingen inkomstuppgift lämnas debiteras den högsta avgiften enligt maxtaxa. Inkomstuppgift ska också lämnas vid förändring av inkomst och ändrade familjeförhållanden löpande under året. 

I de fall vårdnadshavarna har gemensam vårdnad och inte bor ihop men barnet bor hos båda två, är barnet berättigat till två barnomsorgsplatser. I dessa fall är vårdnadshavarna ensamma platsinnehavare av respektive plats och ansvarar för sin avgift.

I beräkningen av avgift skall vårdnadshavarens egen inkomst läggas samman med eventuell sammanboendes inkomst. Två vuxna, varav den ene är vårdnadshavare och som sammanbor, anses utgöra en familj.

Senast uppdaterad den 8 februari 2024

Translate the website with Google translate.