Language Lättläst E-tjänster

Läsårstider

Här hittar du läsårstider och lovdagar för förskola, fritidshem, grundskola och gymnasium.

Läsårstider för 2020/2021

Planeringsdagar 
Förskolan håller stängt fyra dagar per år, och fritidshem håller stängt tre dagar per år för planering och verksamhetsuppföljning. Om vårdnadshavare inte har möjlighet att ordna barnomsorg själva finns det möjlighet att verksamheten tillgodoser detta efter begäran.

Planeringsdagar för förskolan läsår 20/21:
Hela förskolan                                                         
- Fredagen den 28 augusti                                                                 
- Måndagen den 8 mars                                                                      

Gula och gröna huset (Björnen, Lodjuret, Ekorren, Järven, Räven)                         
-
Fredag den 25 september         
-
 Måndag den 14 juni                                                                           

Blå huset och Regnbågen  (Älgen, Renen och 5-års)                                             
- Måndag den 21 september                                                                     
- Tisdag den 15 juni         

Planeringsdagar för fritidshem läsår 20/21: 
- Fredag 28/8
- Fredag 28/5

Senast uppdaterad den 3 augusti 2020

Aktuellt

Vinterbild med utemiljö vid Nilaskolan med skolgård och byggnader samt Tjamstanbackarna i bakgrunden.

Fotograf: Ida Söderström

SAMVERKANSAVTAL OM GYMNASIEUTBILDNING I VÄSTERBOTTENS LÄN

Utbildning och barnomsorg

Malå kommun har valt att teckna samverkansavtal om gymnasieutbildning i Västerbottens län. Det innebär att föregående beslut om gymnasiesamverkan endast med Skellefteå kommun ändras. Nuvarande bussförbindelser mellan Malå och Skellefteå innebär att en skoldag inklusive restid för en dagpendlande elev från Malå kan uppgå till drygt 13 timmar.

Att Malå kommun har tecknat samverkansavtal om gymnasieutbildning i Västerbottens län innebär att det nu står fritt för eleverna från Malå att söka och bli förstahandsmottagna på samtliga gymnasieutbildningar i länet.

BARN- OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN SÖKER VIKARIER

Utbildning och barnomsorg

Är du intresserad tar du kontakt med barn- och utbildningskontoret på tfn 0953-14080, via e-post boukontor@mala.se eller ännu bättre – kom förbi på kontoret! Vi behöver ditt namn, telefonnummer, information angående vilken/vilka av våra verksamheter/ämnen du är intresserad att vikariera inom, vilka veckor/dagar/tider vi kan ringa dig, ifyllt kontrakt för tystnadsplikt samt ett utdrag från polisregistret.

Välkommen till oss!

Translate the website with Google translate.