Language Lättläst E-tjänster

Ersättning för skadade glasögon

Genom särskilt kommunalt åtagande kan ersättning för skadade glasögon erhållas. Observera att glasögon som går sönder inte ersätts genom olycksfallsförsäkringen.

Ersättningen utgår endast för glasögonskador som uppstår under skoltid eller då barnet är "in-nuddat" i förskola eller fritidshem. Kostnaden för likvärdigt glas och/eller båge ersätts utifrån ålder på glasögon:

  • 0-8 mån 100%
  • 8-18 mån 50%
  • 18-36 mån 25%
  • äldre än 36 mån ingen ersättning

För varje skadetillfälle gäller en självrisk på 250 kr. Ersättning ges ej om skadan ersätts av egen försäkring.

När hela kostnaden betalats till optikern ska, om ersättning önskas, ifylld blankett och kvitto med specificerade kostnader för glas resp. bågar inlämnas till Barn- och utbildningskontoret. 

Blankett Ansökan om ersättning vid glasögonskada 

Senast uppdaterad den 21 april 2020

Aktuellt

Vinterbild med utemiljö vid Nilaskolan med skolgård och byggnader samt Tjamstanbackarna i bakgrunden.

Fotograf: Ida Söderström

SAMVERKANSAVTAL OM GYMNASIEUTBILDNING I VÄSTERBOTTENS LÄN

Utbildning och barnomsorg

Malå kommun har valt att teckna samverkansavtal om gymnasieutbildning i Västerbottens län. Det innebär att föregående beslut om gymnasiesamverkan endast med Skellefteå kommun ändras. Nuvarande bussförbindelser mellan Malå och Skellefteå innebär att en skoldag inklusive restid för en dagpendlande elev från Malå kan uppgå till drygt 13 timmar.

Att Malå kommun har tecknat samverkansavtal om gymnasieutbildning i Västerbottens län innebär att det nu står fritt för eleverna från Malå att söka och bli förstahandsmottagna på samtliga gymnasieutbildningar i länet.

BARN- OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN SÖKER VIKARIER

Utbildning och barnomsorg

Är du intresserad tar du kontakt med barn- och utbildningskontoret på tfn 0953-14080, via e-post boukontor@mala.se eller ännu bättre – kom förbi på kontoret! Vi behöver ditt namn, telefonnummer, information angående vilken/vilka av våra verksamheter/ämnen du är intresserad att vikariera inom, vilka veckor/dagar/tider vi kan ringa dig, ifyllt kontrakt för tystnadsplikt samt ett utdrag från polisregistret.

Välkommen till oss!

Translate the website with Google translate.