Ersättning för skadade glasögon

Genom särskilt kommunalt åtagande kan ersättning för skadade glasögon erhållas. Observera att glasögon som går sönder inte ersätts genom olycksfallsförsäkringen.

Ersättningen utgår endast för glasögonskador som uppstår under skoltid eller då barnet är "in-nuddat" i förskola eller fritidshem. Kostnaden för likvärdigt glas och/eller båge ersätts utifrån ålder på glasögon:

  • 0-8 mån 100%
  • 8-18 mån 50%
  • 18-36 mån 25%
  • äldre än 36 mån ingen ersättning

För varje skadetillfälle gäller en självrisk på 250 kr. Ersättning ges ej om skadan ersätts av egen försäkring.

När hela kostnaden betalats till optikern ska, om ersättning önskas, ifylld blankett och kvitto med specificerade kostnader för glas resp. bågar inlämnas till utbildningsavdelningen. 

Blankett Ansökan om ersättning vid glasögonskada 

Senast uppdaterad den 13 januari 2022

Translate the website with Google translate.