Language Lättläst E-tjänster

Ersättning vid skadegörelse

Då och då inträffar skadegörelse på skolan (glasrutor, strömbrytare, påverkan på dörrar, borttappad eller förstörd lärobok/Chromebook m.m). I skolans uppgifter ingår även att få eleverna att ta ansvar för sig själv och sina handlingar. Därför anser vi att om en elev orsakat skador, så skall de också vara med och betala dessa. Skolan vill med denna skrivelse informera alla vårdnadshavare om vår syn på skadeproblematiken och hoppas på förståelse och samarbete.

För skador under 50 kr betalas hela summan.
För skador större än 50 kr betalas 50% av materialkostnaden, dock lägst 50 kr.

I vissa fall kan reparationsarbetet utföras av inblandade elever, i övriga fall ombesörjes reparationerna genom vaktmästarens försorg. I de fall där det gäller digitala verktyg är det IT-tekniker som utför reparationen. 

Vid skada kontaktas hemmet, som får uppgift om skadans art samt kostnad för eleven. Pengarna inbetalas mot kvitto till skolan.

Senast uppdaterad den 7 juni 2019

Aktuellt

Vinterbild med utemiljö vid Nilaskolan med skolgård och byggnader samt Tjamstanbackarna i bakgrunden.

Fotograf: Ida Söderström

SAMVERKANSAVTAL OM GYMNASIEUTBILDNING I VÄSTERBOTTENS LÄN

Utbildning och barnomsorg

Malå kommun har valt att teckna samverkansavtal om gymnasieutbildning i Västerbottens län. Det innebär att föregående beslut om gymnasiesamverkan endast med Skellefteå kommun ändras. Nuvarande bussförbindelser mellan Malå och Skellefteå innebär att en skoldag inklusive restid för en dagpendlande elev från Malå kan uppgå till drygt 13 timmar.

Att Malå kommun har tecknat samverkansavtal om gymnasieutbildning i Västerbottens län innebär att det nu står fritt för eleverna från Malå att söka och bli förstahandsmottagna på samtliga gymnasieutbildningar i länet.

BARN- OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN SÖKER VIKARIER

Utbildning och barnomsorg

Är du intresserad tar du kontakt med barn- och utbildningskontoret på tfn 0953-14080, via e-post boukontor@mala.se eller ännu bättre – kom förbi på kontoret! Vi behöver ditt namn, telefonnummer, information angående vilken/vilka av våra verksamheter/ämnen du är intresserad att vikariera inom, vilka veckor/dagar/tider vi kan ringa dig, ifyllt kontrakt för tystnadsplikt samt ett utdrag från polisregistret.

Välkommen till oss!

Translate the website with Google translate.